ลบ แก้ไข

ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเรียนต่อป.โทในประเทศ-ต่างประเทศ

 
ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเ

ธนาคารกรุงเทพ ปี 2560 เปิดมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันต่างประเทศ และในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ)
     
         ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร จีน ฮ่องกง และสิงคโปร์ รวม 13 ทุน 

นอกจากนี้ยังมีทุนในประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) รวม 10 ทุน

     รายละเอียดทุน

คุณสมบัติผู้สมัครหลักฐานการสมัคร
หมดเขตรับสมัครวันที่ 28 เมษายน 2560 

Scholarship Link


ธนาคารกรุงเทพให้ 23 ทุนเ
 

Mickey Eduzones ชม 16,306 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES