ลบ แก้ไข

กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ

 
กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรี

 กสิกรไทยเปิดสอบชิงทุนเรียนต่อในประเทศ-ต่างประเทศ

      ธนาคารกสิกรไทย เปิดรับสมัครสอบชิงทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปี 2560 เป็นทุนที่ให้เต็มจำนวน สำหรับการศึกษาสถาบันในประเทศและต่างประเทศ จำนวนรวม 11 ทุน ดังนี้ 

 ทุนการศึกษาต่างประเทศ รวมจำนวน 6 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนการศึกษา  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับ 8 สาขาวิชา ได้แก่ บริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน บริหารความเสี่ยง ธุรกิจระหว่างประเทศ กฎหมาย และทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ทุน และทุนการศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง และสิงคโปร์ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจ (MBA) จำนวน 3 ทุน
-
 
ทุนการศึกษาในประเทศ จำนวน 5 ทุน สาขาวิชาด้านบริหารธุรกิจ การเงิน วิศวกรรมการเงิน การตลาด ภาคภาษาอังกฤษ และการจัดการนวัตกรรมธุรกิจ โดยผู้รับทุนต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรและสถาบันการศึกษาในประเทศตามที่ธนาคารกำหนดไว้
คุณสมบัติผู้สมัครสอบชิงทุน 
- ต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 30 ปี 
- จบการศึกษาขั้นต่ำวุฒิปริญญาตรี 
- ไม่จำกัดสาขาวิชา 
- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 
โดยผู้สมัครทุนการศึกษาต่างประเทศต้องมีการผลสอบ 
- TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือมี ผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 
- จะต้องมีผลสอบ GMAT อย่างน้อย 550 คะแนน หรือผลสอบ GRE อย่างน้อย 302 คะแนน 
เว้นแต่ผู้สมัครจะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยที่กำหนด ส่วนผู้สมัครทุนการศึกษาในประเทศจะใช้เฉพาะผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL อย่างน้อย 80 คะแนน (Internet-based) หรือผลสอบ IELTS อย่างน้อย 6.0 หรือผลสอบ CU-TEP หรือ TU-GET เทียบเท่าผลสอบภาษาอังกฤษ TOEFL (Internet-based) 80 คะแนน อย่างใดอย่างหนึ่ง
     
Application Form

ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารมาที่ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล (งานทุนการศึกษา) ชั้น 12 ธนาคารกสิกรไทย สำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 1 ซอยราษฎร์บูรณะ 27/1 ถนนราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กทม. 10140 


หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ธนาคารกสิกรไทย โทร.02-470 3113


 

Mickey Eduzones ชม 20,515 ครั้ง


TOP RELATED


NEW STORIES