ลบ แก้ไข

ชี้ชัด!!! ผลสอบPISA ล่าสุดของไทย บอกอะไรกับเราบ้าง?

 
จากกรณีดราม่าผลสอบ “เผยเด็กไทยยังอ่อนยวบ สอบ PISA เกือบบ๊วยของโลก” โดยจะจัดประเมินความรู้ความสามารถของเด็กอายุ 15 ปี ใน 3 ด้าน  ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และการอ่าน เป็นหลัก ผลปรากฏว่า เด็กไทยเราอยู่อันดับที่ 55 
 
ข้อมูล ไทยรัฐออนไลน์ วันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
 
จากประเด็นข้างต้น ทีมงาน www.eduzones.com ชุมชนคนรักการศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ได้ติดต่อสัมภาษณ์ ดร. วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ ที่ปรึกษากิติมศักดิ์ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านความคิดสร้างสรรค์ และ คณะกรรมการการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ สรุปความเป็นแต่ละประเด็น ดังนี้

PISA คืออะไร
 
PISA (Programme for International Student Assessment) สร้างขึ้นมาเพื่อวัดคุณภาพของเด็ก คุณภาพของอนาคตของประเทศในกลุ่มประเทศ OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) คือ ประเทศกลุ่มพัฒนาแล้ว เขาสร้างเครื่องมือนี้ หรือข้อสอบแบบนี้ขึ้นมาเพราะว่า การวัดผลแบบเดิมมันใช้ไม่ได้ เขาเลยต้องการวัดผล 3 ด้านในเรื่องของ คณิตศาสตร์ ซึ่งไม่ได้วัดการคำนวณแต่วัดการคิด ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ที่วัดความเป็นเหตุเป็นผล การนำวิทยาศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจำวัน สอบ 3 เรื่อง  ไปสอบในประเทศไหน ก็ใช้ภาษาของประเทศนั้นๆ

การสอบ PISA มีความสำคัญอย่างไร
 

สำคัญเพราะว่ามันหมายถึง อนาคตของประเทศ คนที่ทำเขาเชื่อว่า เด็กอายุ 15 มีคุณภาพ โตมาก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เช่น มีการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ได้จริง มีความคิดวิเคราะห์จริง  อนาคตก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักคิดวิเคราะห์ มีการใช้ตรรกะ คือมีความเป็นนักคณิตศาสตร์ มีการใช้ตรรกะสูง
 
 
“ การไปทำงานอะไรก็ต้องมีตรรกะ ก็คือ มีความคิดเชิง คณิตศาสตร์ และมีความสามารถในการเรียนรู้ ซึ่งก็ได้จาก reading skill คือการอ่าน พอวัดอย่างนี้เขาก็เชื่อว่า ประเทศไหนที่มรอย่างนี้ อนาคตประเทศก็ดี “
 
ประเทศที่ได้คะแนนน้อยๆ เขาก็ต้องพัฒนา หาทางพัฒนาเพื่อที่จะให้เด็กเขามีคุณภาพ เพื่อที่จะไปสร้างบ้านสร้างเมืองและสร้างสังคมที่น่าอยู่ มันก็เลยมีความสำคัญมาก

คะแนน PISA ล่าสุดของประเทศไทย บอกอะไรกับเราบ้าง
 

จริงๆแล้วประเทศไทยของเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่ม OECD แต่เราไปขอเพื่อเข้าร่วมสอบ มีประเทศหลายประเทศที่ขอเข้าสอบ ประเทศไทยเราตั้งแต่สอบมา ไทยคะแนนอยู่กลุ่มสุดท้ายตลอดเรียกได้ว่า ต่ำสุดของโลกเลย และไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น คะแนนก็ต่ำลงเรื่อยๆ แต่กลุ่มก็ยังอยู่กลุ่มเดิม
 
มันเกิดจากอะไรสามารถแยกออกเป็นประเด็นได้ดังนี้

- เราไม่ได้มีการสอน เพื่อที่จำให้เกิดผลตามที่เขาวัด