ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 464
130 ทุน ๆ ละ ?2,000 ในชื่อว่า Chancellor?s International Scholarships? โดยมหาวิทยาลัยฮาร์ทฟอร์ดเชียร์ ในสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนอินเตอร์เพื่อไปศึกษาระดับปริญญาตรีและโท...
by Chanitsiree Keawood
รูป 463
หน่วยงาน Fujixirox Co. Ltd Setsutaro Kobayashi Memorial Fund เสนอให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาหรือนักวิจัยต่างชาติ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 yen เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หมดเขตรับสมัคร 28...
by Chanitsiree Keawood
รูป 462
เกาหลีใต้เสนอให้ทุนประจำปี 2013 แก่นักเรียนนานาชาติ เพื่อศึกษา master และ doctoral program ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ จำนวนทั้งสิ้น 760 ทุน โดย 360 ทุน จัดสรรไปที่สถานทูตเกาหลีตามประเทศต่าง ๆ ขณะที่ 360 ทุน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 461
The Asian Women in Business(AWIB) เสนอให้ทุนระดับปริญญาตรีสำหรับสตรีจากเอเชีย ที่มีความสามารถ เป็นผู้นำ และหรือ ทำกิจกรรมเพื่อชุมชน หรือผู้ประกอบการ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 460
รัฐบาลฮังการี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก และทุนวิจัยแก่นักศึกษาต่างชาติ รวมทั้งทุนฝึกอบรมสำหรับครูและนักวิจัยภาคฤดูร้อนทั้งสาขาศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ?(หมดเขต 8 เมษายน 2556?) ? ? ? ? ? ที่มาของทุน ? ? ?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 459
ศูนย์วิจัยวนศาสตร์นานาชาติประเทศอินโดนีเซีย เสนอตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยด้านวนศาสตร์จากประเทศกำลังพัฒนา ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรีด้าน เศรษฐศาสตร์ วนศาสตร์ (ป่าไม้) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง...
by Chanitsiree Keawood
รูป 458
รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอทุนปริญญาโทสำหรับนักเรียนนานาชาติจากประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นสมาชิกธนาคารพัฒนาเอเชีย ด้านเศรษฐศาสตร์ การจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านการพัฒนา กับ 26 มหาวิทยาลัยสมาชิก ทุนครอบคลุมระยะเวลา 1 ปี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 457
ทุนวิจัยสำหรับปริญญาโท เอก จาก Department of Computer Engineering at Chosun University ในสาขาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพดิจิตอล การประมวลผลสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณแสง ฯลฯ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและมีเงินเดือนให้ 900,000 won...
by Chanitsiree Keawood
รูป 456
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ เสนอให้ทุนระดับป.โทในชื่อ University Trust International Leadership Scholarship โดยเป็นทุนค่าเรียนมูลค่า ?10,000 จำนวน 12 ทุน และ ?5,000 จำนวน 40 ทุน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 455
รัฐบาลนอร์เวย์ เสนอให้ทุนในชื่อว่า 2013 Ibsen Scholarships สำหรับบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการมอบทุนนี้ไปแล้ว 19 ทุน ใน 15 ประเทศ เดทไลน์ในการสมัครคือ 30 เม.ย.2013...
by Chanitsiree Keawood
รูป 454
สภาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของตุรกี เสนอให้ทุนบัณฑิตศึกษาทั้งระดับโทเอกแก่นักเรียนนานาชาติ เพื่อไปศึกษาในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศตุรกี โดยระดับป.โทมูลค่า 1.500 Turkish Liras (TL) ป.เอก 1.800 TL...
by Chanitsiree Keawood
รูป 453
Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) ของเยอรมนีประกาศให้ทุนปริญญาเอกแก่นักศึกษานานาชาติ เป็นทุนมูลค่า 1300 Euros/month เป็นเวลา 36 เดือน หมดเขตรับสมัคร 15 มี.ค.2013 Bremen International...
by Chanitsiree Keawood
รูป 452
มหาวิทยาลัยกลาสโกว์ของสกอตแลนด์ ประกาศให้ทุนในชื่อว่า Undergraduate Excellence Scholarships มีมูลลค่าเพื่อนำไปลดค่าเล่าเรียน ปีละ ?5,000 โดยต้องเป็นนักเรียนที่ได้รับอนุมัติในการรับเข้าเรียนเต็มเวลาที่มหาวิทยาลัย...
by Chanitsiree Keawood
รูป 451
สถาบัน The Ecole Normale Sup?rieure de Cachan (ENS Cachan) เสนอให้ทุนประจำปี แก่นักศึกษานานาชาติ ระปริญญาโท(10เดือน)และเอก(6-12เดือน) มีมูลค่าทุนสูงสุดไม่เกิน 1000 euros/month หมดเขตรับสมัครทางเมล์หรือไปรษณีย์ ไม่เกิน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 450
สถาบันการออกแบบและแฟชั่น?Domus ซึ่งเป็น?partner ของ?Vogue ประเทศอิตาลี เสนอทุนปริญญาโทด้านแฟชั่นแก่นักเรียนต่างชาติ ประจำปี 2013 Domus Academy and Vogue Talents announces ?Call for Talents #2 ? Accessories Competition?...
by Chanitsiree Keawood
รูป 449
โรงเรียนสื่อ ภาพยนตร์และดนตรี มหาวิทยาลัยซัสเซ็กส์ เสนอทุนค่าเล่าเรียนป.โท 5,000 ปอนด์ (ประมาณ 245,000 บาท) แก่นักเรียนต่างชาติ ในสาขาด้านนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2013 University of Sussex, School of Media, Film and Music...
by Chanitsiree Keawood
รูป 448
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตุรกี เสนอทุนปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักเรียนต่างชาติ ด้าน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี แพทยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์...
by Chanitsiree Keawood
รูป 447
Coventry University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 55 ทุน มูลค่า ?200,000 แก่นักศึกษานานาชาติ ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม และกันยายน 2013 โดยมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท...
by Chanitsiree Keawood
รูป 446
โรงเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร แห่งมหาวิทยาลัยแลงแคสเตอร์ ประเทศอังกฤษ เสนอทุนปริญญาเอก 6 ทุน ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และระบบการสื่อสาร แก่นักเรียนในสหราชอาณาจักร สหภาพยุโรป และนักเรียนนานาชาติ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 445
ทุนปริญญาเอกด้าน ฟิสิกส์ประยุกต์ ที่?The University of Naples Federico II ประเทศอิตาลี (หมดเขตรับสมัคร 8 มีนาคม 2556) The University of Naples Federico II, Italy is inviting application for PhD program in fundamental...
by Chanitsiree Keawood
Page 9 of 30 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS