ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 438
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI) สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาวิจัยในสาขาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องเรียนมาทางด้านชีววิทยา เมเจอร์ พันธุศาสตร์,ชีววิทยาโมเลกุล...
by Chanitsiree Keawood
รูป 437
มหาวิทยาลัยไบรห์ตันแห่งสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษานานาชาติ จำนวน 40 ทุน เป็นทุนที่มีมูลค่าเป็นการลดค่าเรียน 4,000 ปอนด์ของแต่ละปีการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค.2013 University of...
by Chanitsiree Keawood
รูป 436
ทุนระดับปริญญาโททางด้าน Textile design, Interior and Spatial Design โดย University of the Arts London and International Students House...
by Chanitsiree Keawood
รูป 435
Nanyang Technological University ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัยนานาชาติที่มีผลงานดีเด่น ที่จบPhDในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนนี้จะครอบคลุมเนื้อหาวิจัยเกี่ยวกับ Advanced Materials for Aerospace Applications,?Bio-mimetic...
by Chanitsiree Keawood