ทุนการศึกษา โรงเรียน

ALL STORIES

รูป 440
ประกาศรับสมัครพนักงานและบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกชิงทุนปริญญาโทในประเทศ?ภาคภาษาอังกฤษ ?10 ทุน และทุนปริญญาโทต่างประเทศ?10 ทุน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 มี.ค. 2556ด้วย?บมจ....
by Chanitsiree Keawood
รูป 439
รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนประกาศให้ทุนแก่นักเรียนนานาชาติ ประจำปี 2013 โดยเป็นทุน 4-7 ปีสำหรับปริญญาตรี,2-5 ปีสำหรับป.โท,3-6 ปีสำหรับป.เอก และไม่เกิน 2 ปีสำหรับเรียนภาษาจีน ส่งใบสมัครที่สถานทูตจีน ภายใน 31มี.ค.2013...
by Chanitsiree Keawood
รูป 438
สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ International Rice Research Institute (IRRI) สำหรับผู้สมัครจากประเทศกำลังพัฒนา เพื่อศึกษาวิจัยในสาขาเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ โดยผู้สมัครต้องเรียนมาทางด้านชีววิทยา เมเจอร์ พันธุศาสตร์,ชีววิทยาโมเลกุล...
by Chanitsiree Keawood
รูป 437
มหาวิทยาลัยไบรห์ตันแห่งสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษานานาชาติ จำนวน 40 ทุน เป็นทุนที่มีมูลค่าเป็นการลดค่าเรียน 4,000 ปอนด์ของแต่ละปีการศึกษา หมดเขตรับสมัคร 31 ก.ค.2013 University of...
by Chanitsiree Keawood
รูป 436
ทุนระดับปริญญาโททางด้าน Textile design, Interior and Spatial Design โดย University of the Arts London and International Students House...
by Chanitsiree Keawood
รูป 435
Nanyang Technological University ประกาศให้ทุนแก่นักวิจัยนานาชาติที่มีผลงานดีเด่น ที่จบPhDในสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยทุนนี้จะครอบคลุมเนื้อหาวิจัยเกี่ยวกับ Advanced Materials for Aerospace Applications,?Bio-mimetic...
by Chanitsiree Keawood
รูป 434
City University London สหราชอาณาจักร เสนอทุนยกเว้นค่าธรรมเนียม แก่ผู้สมัครปริญญาโทต่างชาติในสาขา ดนตรีศึกษา ฯลฯ หมดเขตรับสมัคร 18 เม.ย. 2556 City University London, UK offers two full fee-waiver scholarships for...
by Chanitsiree Keawood
รูป 433
มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นของออสเตรเลีย เสนอให้ทุนในชื่อ Anna Lodewyckx Icelandic International Scholarships สำหรับผู้จบปริญญาตรี หรือเป็นนักศึกษาปริญญาตรีเกียรตินิยมปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยของออสเตรเลีย หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ...
by Chanitsiree Keawood
รูป 432
รัฐบาลรัฐปันจาบ และวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลี กวน ยู ของสิงคโปร์ ร่วมกันให้ทุนแก่นักศึกษานานาชาติ เพื่อเรียนปริญญาโททางด้านการจัดการสาธารณะ ที่ประเทศสิงคโปร์ หมดเขตรับสมัคร 15 ก.พ.2013 The Government of Punjab and the Lee...
by Chanitsiree Keawood
รูป 431
โปรแกรมทุนการศึกษา Doctoral Career Development Scholarships(DCDS) ระดับปริญญาเอกซึ่งเริ่มเดือนกันยายน2013 สำหรับนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าเรียนที่ Aberystwyth University ในสหราชอาณาจักร...
by Chanitsiree Keawood
รูป 430
ทุนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม ในสหราชอาณาจักร ผู้ได้รับทุนจะได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจระหว่างประเทศที่มีหลักฐานของการดำเนินการในอย่างน้อย 2 ประเทศ(นอกเหนือจากที่ที่ศึกษา)...
by Chanitsiree Keawood
รูป 429
ในทุกปีบริษัทโกดักเสนอให้ทุนแก่นักศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก ในการศึกษาทางด้านภาพยนตร์และการผลิตภาพยนตร์ ทั้งระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี...
by Chanitsiree Keawood
รูป 428
เอสเซ็กซ์ บิวสิเนสส์ สคูล เสนอให้ทุน MBA แก่นักศึกษาสหราชอาณาจักร,สหภาพยุโรป และนานาชาติ มูลค่า ?5,000 จำนวนไม่เกิน 20 ทุน โดยปิดรับใบสมัคร 1 มี.ค.2013 และต้องเป็นนักศึกษาที่ผ่านการรับเข้าศึกษา ไม่เกิน 31 ก.ค.ศกนี้...
by Chanitsiree Keawood
รูป 427
University of East Anglia เสนอทุนปริญญาโทด้าน การพัฒนาชนบทและการเกษตร สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาระหว่างประเทศ จำนวน 5 ทุน สำหรับนักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา มูลค่า 12,000 - 17,000 ปอนด์ (ประมาณ 830,000 บาท)...
by Chanitsiree Keawood
รูป 426
ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมนานาชาติ?GCSC ของ?Justus Liebig University Giessen?ประเทศเยอรมัน เสนอทุนปริญญาเอก 13 ทุน ด้าน หน่วยความจำทางวัฒนธรรม, การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม, วัฒนธรรมทางวัตถุและวัฒนธรรมทัศนา,...
by Chanitsiree Keawood
รูป 425
มูลนิธิ?la Caixa และกระทรวงเศรษฐกิจของสเปนเสนอทุนปริญญาเอกนานาชาติ ศึกษาวิจัยด้านมะเร็งที่?Spanish National Cancer Research Centre (CNIO) ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ประกาศนียบัตรชั้นสูงด้าน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 424
กระทรวงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา เยอรมนี เสนอทุนวิจัยเพื่อศึกษาในหลักสูตรใดก็ได้แก่นักเรียนจากประเทศกำลังพัฒนา (ยกเว้นประเทศจีนและอินเดีย) ผู้สมัครต้องทำงานในบ้านเกิดของตนเองมาก่อนอย่างน้อย 5 ปี ก่อนสมัครทุน...
by Chanitsiree Keawood
รูป 423
มูลนิธิ?La Caixa? Foundation และกระทรวงเศรษฐกิจและการแข่งขันของสเปน ประกาศให้ทุนเต็มจำนวนในโปรแกรมปริญญาเอกนานาชาติ ในด้าน state-of-the-art basic and applied cancer research โดยทำการศึกษาวิจัยที่ Spanish National...
by Chanitsiree Keawood
รูป 422
มูลนิธิ The Claude Leon Foundation ประกาสให้ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในสาขาวิทยาศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์ และการแพทย์ ที่มหาวิทยาลัย หรือสถาบันต่าง ๆ ในประเทศแอฟริกาใต้ โดยทุนมีอายุ 2 ปี หมดเขตรับสมัคร 31 พ.ค.2013 The Claude...
by Chanitsiree Keawood
รูป 421
Commonwealth Government through the Department of Education, Employment & Workplace Relations (DEEWR) ได้มอบทุนวิจัยระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่?University of Adelaide??ประเทศออสเตรเลีย...
by Chanitsiree Keawood
Page 9 of 29 First Prev 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Last
คู่มือศึกษาต่อต่างประเทศShare this link
Facebook Twitter Youtube


INTER CLIPS