ลบ แก้ไข

ทุนวิจัยฟูจิ ซีร็อกซ์แก่นักศึกษาต่างชาติทุนละ 1.2 ล้านเยน

 
หน่วยงาน Fujixirox Co. Ltd Setsutaro Kobayashi Memorial Fund เสนอให้ทุนวิจัยแก่นักศึกษาหรือนักวิจัยต่างชาติ จำนวนสูงสุดไม่เกิน 1,200,000 yen เป็นเวลา 1 ปี โดยเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หมดเขตรับสมัคร 28 ก.พ.2013 Fujixirox Co. Ltd Setsutaro Kobayashi Memorial Fund is offering research grants?for foreign students. The maximum amount of grant is 1,200,000 yen per grantee will be awarded for one year. Foreign students or researchers from an Asia-Pacific country/area who are living in Japan are eligible to apply for the grant. Due date of application is February 28, 2013. Study Subject(s): Grants shall be conferred for individual research (not group research) in the field of Humanities (Cultural Science) or Social Sciences, with special emphasis on themes that help deepen the researcher?s understanding and awareness of Japanese or Asian/Oceanian society and culture and enhance international interchanges among them in the future. Course Level: The scholarship is available for pursuing research program. Scholarship Provider:?FUJIXEROX CO. Ltd Setsutaro Kobayashi Memorial Fund Scholarship can be taken at: Japan Eligibility:?-Foreign students or researchers from an Asia-Pacific country/area listed below who are currently staying in Japan. East Asia: (Korea, China, Taiwan, Mongolia), Southeast Asia: (Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, East Timor, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos), South Asia: India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives) and Oceania: (Australia, New Zealand, Island countries in Oceanian region). -Students or researchers who are presently enrolled in a doctorate program (not in a master program) of Japanese universities. Those who already received or will receive doctorate degrees before the issuance date of the grant are not allowed to apply. -Students or researchers who are recommended by their supervising professors or mentors. Scholarship Open for Students of Following Countries: The students of East Asia: (Korea, China, Taiwan, Mongolia), Southeast Asia: (Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, East Timor, Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Laos), South Asia: India, Sri Lanka, Nepal, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Maldives) and Oceania: (Australia, New Zealand, Island countries in Oceanian region) can apply for the scholarship. Scholarship Description:?Development of international understanding and cooperation is all the more important to achieve a?peaceful and harmonious global society, which is the long-term goal of humanity in the 21st century. Although Japan has dramatically elevated her position in the world in the decades following World War II, it is also true that Japan has not yet fully lived up to the role expected of her. In particular, Japan does not seem to have the best relations with her Asia-Pacific neighbors in terms of politics, economics and culture despite their geographic proximity and long history of cultural interchanges with Japan. In this respect, further mutual understanding and reliance on continued efforts to foster friendship through interchanges among nations have great significance in today?s world. Duration of award(s):?The duration of the grant shall be for one year from the date of the grant. What does it cover??Maximum 1,200,000 yen per grantee will be available to approximately 32 grantees. An amount from 280,000 to 1,200,000 yen per grantee was provided to 32 grantees for the 2012 program. (Depending upon the results of the Grantee Screening Committee?s assessment, the actual amount for some grantees could be less than the originally requested amount.). Selection Criteria:?Selection shall focus on evaluation of the following three aspects: -Originality: While the research theme and method should be based on an applicant?s original concept or unique idea, such method should be attainable. -Social value: The theme should have strong potential for promotion of mutual understanding among people and nations/regions in Japan and Asia-Pacific. -The results of the research shall be reflected in the thesis submitted for a doctorate and shall have strong potential for obtaining the doctoral degree in the near future. Notification:?The Grantee Screening Committee shall screen the applicants and nominate candidates, and the Fund Operational Committee shall make a final decision on selection by May 31, 2013. How to Apply:?Further information can be obtained from Dr Karl Ng (Medical Foundation Building K-25, University of Sydney, Sydney 2006), The University of Sydney NSW 2006. Applications should be sent direct to Dr Karl Ng at the above address and should include curriculum vitae, a copy of an academic transcript, and the names and contact details of at least two referees. Scholarship Application Deadline:?Due date of application is Thursday, February 28, 2013. Further Official Scholarship Information and Application http://www.fujixerox.com/eng/company/social/prog.html  
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment