ลบ แก้ไข

ทุนเรียนด้านอาคุสติก กีตาร์ ที่สถาบันดนตรีในสหรัฐ

 
ทุนเรียนด้านอาคุสติก กีต 
Musicians Institute ในสหรัฐประกาศให้ทุน 2013 ESP Acoustic Guitar Scholarshipแก่นักศึกษาสหรัฐและนานาชาติ ที่ลงทะเบียนเรียน Associate of Arts in Performance (Guitar) program ในสหรัฐ โดยเป็นทุนมูลค่า $2,000.00หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ส.ค.2013
The ESP Acoustic Guitar Scholarship for student enrolling in the Associate of Arts in Performance (Guitar) program offered by the Musicians Institute in USA. U.S. or non-U.S. citizens can apply for this scholarship. This scholarship is available for Associate of Arts in Performance (Guitar) program only. Tuition credit of $2,000.00 ($1,000.00 per quarter for the first two quarters of the program as long as the recipient maintains satisfactory progress. Application should be submitted till August 30, 2013.
Study Subject(s): Scholarships are provided to assist advanced Rock guitarists with their educational development. These are offered for Associates of Arts in Performance (Guitar) program.
Course Level: This scholarship is available for Associate degree level at Musicians Institute in USA.
Scholarship Provider: Musicians Institute in USA.
Scholarship can be taken at: USA
Eligibility: -Enroll in the Associate of Arts in Performance (Guitar) program only.
-U.S. or non-U.S. citizen.
-Demonstrate outstanding musicianship as an acoustic guitarist.
Scholarship Open for International Students: The students of  U.S. or non-U.S.  can apply for this scholarship.
Scholarship Description: The ESP Acoustic Guitar Scholarship, sponsored by the ESP Guitar Company, is awarded each Fall and Spring to a student enrolling in the Associate of Arts in Performance (Guitar) program who demonstrates outstanding musicianship as an acoustic guitarist. The scholarship is applicable for students enrolled in the Guitar performance program only, and may not be transferred to non-performance program emphases (Audio Engineering, Music Business, Independent Artist, Guitar Craft, or Film) within an AA degree.
Number of award(s): One ESP Guitar Scholarship is awarded.
Duration of award(s): The total scholarship amount will be credited toward the first two quarters tuition as long as the student maintains satisfactory academic progress.
What does it cover? -Tuition credit of $2,000.00 ($1,000.00 per quarter for the first two quarters of the program as long as the recipient maintains satisfactory progress)
-A new ESP Acoustic-Electric guitar.
Selection criteria: Schoalrship is awarded to a student who demonstrates outstanding musicianship in the Rock genre.
Notification:  Not Known
How to Apply:  Application form should be sent via post.
-A video recording (DVD format only) of you performing two (2) diverse songs (in any genre) on the acoustic guitar. It is recommended that this include one (1) live ensemble (band or duo) performances, and one (1) solo piece.
Scholarship Application Deadline: The application deadline is August 30, 2013.
Further Official Scholarship Information and Application
http://www.mi.edu/admissions-aid/scholarships
 
 TOP RELATED


NEW STORIES