ลบ แก้ไข

ทุนจากคณะวิศวะคอมฯที่ Chosun University เกาหลีใต้

 
ทุนวิจัยสำหรับปริญญาโท เอก จาก Department of Computer Engineering at Chosun University ในสาขาเกี่ยวกับการประมวลผลภาพดิจิตอล การประมวลผลสัญญาณ การประมวลผลสัญญาณแสง ฯลฯ โดยทุนครอบคลุมค่าเรียนและมีเงินเดือนให้ 900,000 won สำหรับPhD และ600,000 won สำหรับป.โท หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 The Department of Computer Engineering at Chosun University, South Korea invites application for graduate student assistantship. The international students can apply for the scholarship for pursuing master and doctoral program. The research will focus on the area of digital image processing, signal processing, optical signal processing or fourier optics and computer vision and machine learning. The research assistantship will cover tuition fees for study period and provide monthly allowance of 900,000 won (KRW) for PhD student and 600,000 won for master student, basic Medical Insurance and extra allowances based on research performance. Deadline for submission of applications is March 31, 2013. Study Subject(s): There are vacancies in the research teams of Prof. Inkyu Moon with the following areas of focus: Digital image processing, signal processing, optical signal processing or Fourier optics and Computer vision and machine learning. Course?Level: This scholarship is available for pursuing master and PhD degree Scholarship Provider: Department of computer engineering at the Chosun University Scholarship can be taken at: South Korea Eligibility: To qualify for this highly competitive scholarship, applicants must meet the following requirements: -Hold a Bachelor?s or Master?s degree as of September 1, 2013. -For Master?s program (or Integrated Master?s & Doctoral program): students should hold a Bachelor?s degree or a diploma that is equivalent to or higher than Bachelor?s degree. -For Doctoral program: students should hold a Master?s degree or a diploma that is equivalent to or higher than Master?s degree. Important Requirements: -Official English Score should be over 90 in TOEFL or 7.0 in IELTS. -Good programming skills, Good ability to cooperate with others in a multicultural environment -Good ability for highly motivated independent research. Scholarship Open for Students of Following Countries: The International students can apply for this scholarship (It is international, with over ten nationalities in the group). Scholarship Description: The Department of Computer Engineering of Chosun University has an opening for the Graduate Student?Assistantship (2013 fall semester) for Foreign Students. The department of computer engineering at the Chosun University is a dynamic group of researchers, consisting of 18 full-time faculty members and more than 50 postdoctoral researchers, PhD and MS students. It is international, with over ten nationalities in the group. What does it cover??Listed below are some features of this research assistantship and the expected benefits of the program for successful applicants: -Tuition fees for study period -Monthly Allowance of 900,000 won(KRW) for PHD student and 600,000 won for Master student -Basic Medical Insurance -Extra allowances based on research performance. How to Apply: Interested applicants should send the Prof. Inkyu Moon (ikmoon1333@gmail.com) by Sunday, March 31, 2013 Korean time (GMT + 9): -Study plan (clearly stating the research topics you are interested in) -Academic transcripts -Brief summary of most recent thesis and the status (e.g. accepted, in progress, submitted, etc) -CV (to include names, birth date, nationality, sex, contact details, education, work experience, publications) -Copy of official English score (TOEFL or IELTS score should be submitted) Scholarship Application Deadline: Deadline for submission of applications is March 31, 2013.
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment