ลบ แก้ไข

760 ทุนรัฐบาลเกาหลีใต้ระดับปริญญาโท เอก

 
เกาหลีใต้เสนอให้ทุนประจำปี 2013 แก่นักเรียนนานาชาติ เพื่อศึกษา master และ doctoral program ในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของเกาหลีใต้ จำนวนทั้งสิ้น 760 ทุน โดย 360 ทุน จัดสรรไปที่สถานทูตเกาหลีตามประเทศต่าง ๆ ขณะที่ 360 ทุน ให้ไปยังมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ผู้สมัครจึงต้องสมัครตามหน่วยงานต่าง ๆ ดังกล่าว หมดเขตรับสมัคร 31 มี.ค.2013 Korean Government is offering scholarships for international students to pursue graduate studies (master and doctoral program) at participating Korean universities. Applicants who hold Korean citizenship are not permitted to apply for this program.?For 2013 academic year, total 760 grantees are available among which 360 allocations made by respective Korean Embassies and 400 allocations are for the designated Korean Universities. Applicants have to apply for this program via either an embassy or a designated university. Applicants who apply for this program via the designated universities may choose only 1 desired university and applicants (including Korean adoptees) who apply via Korean Embassies must choose 3 desired universities out of the 60 universities. Study Subject(s): Applicants must choose their desired fields of study from the listed programs in the University Information section provided by participating universities and it should be the same major as your previous degree course. Course Level: The scholarship is available for pursuing master?s and doctoral programs. Scholarship Provider:?Korean Government Scholarship can be taken at: Korea Eligibility: -The applicant and his/her parents must have foreign?citizenship. -Applicants who hold Korean citizenship are not permitted to apply for this program. -Applicants should be in good health, both mentally and physically, to stay in Korea for an extended period of time. -Applicants must submit the Personal Medical Assessment (included in the application form) when he/she apply for this program, and when it?s orientation, an Official Medical Examination will be done by NIIED. A serious illness (For example, HIV, Drug, etc) will be the main cause of disqualification from the scholarship. -The handicapped who satisfy the above are also eligible for the program NOT Eligible: those who are pregnant -Applicants must be under 40 years of age as of Sep. 1st, 2013 (born after Sep. 1st, 1973). -Applicants must hold a Bachelor?s or Master?s degree as of September 1st, 2013. Applicants who apply for the Master?s program must hold a Bachelor?s degree or a diploma that is equivalent to or higher than a Bachelor?s degree. -Applicants who apply for the Doctoral program must hold a Master?s degree or a diploma that is equivalent to or higher than a Master?s degree. -Applicants who are expecting to obtain the relevant required degree or diploma by August 31st, 2013 must submit a certificate of degree or diploma expectation, and submit the official certificate of degree or diploma to NIIED by August 31st, 2013. -Applicants must maintain a grade point average (G.P.A.) of at least 2.64 on a 4.0 scale, 2.80 on a 4. 3 scale, 2.91 on a 4.5 scale, or grades/marks/score of 80% or higher from the previously attended institution. Scholarship Open for Students of Following Countries: The International students can apply for the scholarship. Scholarship Description:?The Korean Government Scholarship Program is designed to provide higher education in Korea for international students, with the aim of promoting international exchange in education, as well as mutual friendship amongst the participating countries. Number of award(s):?Total Number of Grantees is 760 (KGSP Allocations by respective Korean Embassies: 360 candidates and KGSP Allocation for the Designated Korean Universities: 400 candidates). Duration of award(s): -Master?s (01.09.2013 ? 31.08.2016) : 1 yr. of Korean language + 2 yrs of Master?s -Doctoral (01.09.2013 ? 31.08.2017) : 1 yr. of Korean language + 3 yrs of Doctoral (Important) After the Korean language course, the scholarship period of degree course (2 years of master?s or 3 years of doctoral) cannot be extended beyond the designated duration. What does it cover? -Airfare: Round-trip economy class ticket. -Monthly Allowance: 900,000 won (KRW) per month. -Research Allowance: 210,000 won for scholars in the humanities and social sciences; 240,000 won for scholars in natural and mechanic sciences, per semester. -Relocation (Settlement) Allowance: 200,000 won upon arrival -Language Training Fee: Full coverage -Tuitions: All admission fees are waived by the host institution (university). The tuition is paid by NIIED. -Dissertation Printing Costs: 500,000 ~ 800,000 won, depending on the actual costs. -Medical Insurance: 20,000 won per month will be provided (limited coverage). -Special funding for scholars who are proficient in the Korean language (TOPIK Level 5 or 6): 100,000 won per month (commencing from the degree program). Selection Criteria:?All documents including transcript, self-introduction, study plan, certificates of language proficiency (Korean and English), recommendations, published papers and awards, etc., will be evaluated. Notification: -Application Period: February 4th ? March 31st (decided by the 1st Selection Institution) -The 1st Selection: The end of March (decided by the 1st Selection Institution) -Deadline for Recommendation to NIIED: April 12th (All documents must be received by NIIED.) -The 2nd Selection: Mid to End-April (NIIED Selection Committee) -Announcement for the Results of the 2nd Selection: April 30th (posted on GKS websites) -Admission Procedures for the Korean Embassies? candidates: May 1st~May 31st -Announcement for Final Successful Candidates: June 17th (GKS websites-www.studyinkorea.go.kr). How to Apply: -Applicants have to apply for this program via either an embassy or a designated university. Overseas Korean adoptees have to apply only via an embassy if their countries are allotted the adoptee quotas. -The selection process for applicants will proceed in three steps. Firstly, applicants must be selected by the institution he or she is applying through (a Korean embassy, or a designated university). Secondly, applicants who passed the first round must be selected by the NIIED Selection Committee.? Finally, applicants who passed the second round must gain admission from a university. -Applicants who submit applications to more than one of the aforementioned institutions will be disqualified immediately. Scholarship Application Deadline:?Application Period: February 4th ? March 31st (decided by the 1st Selection Institution). Further Official Scholarship Information and Application http://www.niied.go.kr/eng/contents.do?contentsNo=78&menuNo=349  
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment