ลบ แก้ไข

55 ทุนสาขาวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ที่ม.โคเวนตรี้

 
  Coventry University ในสหราชอาณาจักร เสนอให้ทุนด้านวิศวกรรมและคอมพิวเตอร์ 55 ทุน มูลค่า ?200,000 แก่นักศึกษานานาชาติ ที่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยในเดือนมกราคม และกันยายน 2013 โดยมีทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท กำหนดส่งใบสมัครออนไลน์ภายในวันที่ 28มิ.ย.2013 Coventry University offers engineering and computing scholarship scheme. 55 scholarships of value of ?200,000 will be awarded to International students for entry in the university in January and September 2013 academic year. Scholarships are available for all undergraduate and postgraduate international students wishing to join a degree programme within the faculty of engineering and computing. Students must achieve an average grade of 60% in order to qualify for a continued award in years 2 and 3. Selection criteria for awarding scholarships are competitive basis and applicants will need to submit a 500 word essay. Send complete application electronically by 28th June 2013. Study Subject(s): The scholarship is provided to study engineering and computing. Course?Level: This scholarship is available for pursuing undergraduate and postgraduate degree level. Scholarship Provider: Coventry University?s Scholarship can be taken at: UK Eligibility: The scholarship is open to all undergraduate and postgraduate international students wishing to join a degree programme within the Faculty of Engineering and Computing. Scholarship Open for Students of Following Countries: The International students can apply for this scholarship. Scholarship Description:?In order to celebrate the opening of Coventry University?s ?55 million state of the art engineering and computing, the faculty is launching a new scholarship scheme. Number of awards offered:?Up to 55 scholarships are available. Duration of award(s):?Not Known What does it cover??The value of scholarships available: -Undergraduate ? ?4,500 -Undergraduate top up ? ?2,500 -Postgraduate ? ?2,500 -?4,500 spread across first three years of programme. Applicants must achieve an average grade of 60% in order to qualify for a continued award in years 2 and 3. Selection Criteria:?Scholarships will be awarded on a competitive basis and applicants will need to submit a 500 word essay on how they will use the qualification they gain from Coventry University to contribute to the field of engineering and computing. Notification:?Due to the high volume of applications only successful applicants will be notified. How to Apply: Applications have to be sent electronically. To apply for the EC scholarship please attach your 500 word essay entry along with your application form for study and email both to ECscholarship.io@coventry.ac.uk. If you have already applied to study with Coventry University for a course within the Faculty of Engineering and Computing and received a conditional offer. Submit your essay along with you applicant ID to ECscholarship.io@coventry.ac.uk. Scholarship Application Deadline: Deadline for submission of applications for September 2013 is 28th June 2013. Further Official Scholarship Information and Application http://wwwm.coventry.ac.uk/international/Tuitionfeesandscholarships/Pages/Scholarshipsanddiscounts.aspx#ec
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment