ลบ แก้ไข

ทุนด้านศิลปะการละครและการแสดงที่นอรเวย์

 
รัฐบาลนอร์เวย์ เสนอให้ทุนในชื่อว่า 2013 Ibsen Scholarships สำหรับบุคคล องค์กร หรือสถาบัน ในแวดวงศิลปะและวัฒนธรรม โดยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีการมอบทุนนี้ไปแล้ว 19 ทุน ใน 15 ประเทศ เดทไลน์ในการสมัครคือ 30 เม.ย.2013 Norwegian Government offers Ibsen Scholarships?in Drama and Performing Arts in Norway.?Scholarships are applicable to individuals, organizations or institutions within the artistic and cultural community.?Ibsen Awards has till now handed out 19 scholarships to projects in 15 different countries.?The application deadline for The Ibsen Scholarships is April 30, 2013. Study Subject(s):?Scholarships are provided in the field of drama and performing arts. Course Level:?Scholarships are awarded innovative projects in the field of drama and performing arts. Scholarship Provider:?Norwegian Government Scholarship can be taken at:?Norway Eligibility: -Scholarships are applicable to individuals, organizations or institutions within the artistic and cultural community. -The Ibsen Scholarships are awarded annually and the applications are subject to scrutiny by an appointed jury. Scholarship Open for International Students:?International students?can apply for this scholarship. Scholarship Description:?The Ibsen Scholarships award innovative projects in the field of drama and performing arts that act as?incentives for critical discourse in regards to existential and society-related subject matters concerning Henrik Ibsen and his plays. The International Ibsen Scholarships were established by the Norwegian parliament in relation to the central government budget for the fiscal year of 2007. The amount of the scholarship provision is established by the Parliament. Scholarships are awarded to individuals, organizations or institutions. Scholarships are awarded innovative projects in the field of drama and performing arts and projects that act as incentives for critical discourse in regards to existential and society-related subject matters concerning Henrik Ibsen. Number of award(s):?Not Known (Ibsen Awards has till now handed out 19 scholarships to projects in 15 different countries). Duration of award(s):?Not Known What does it cover??Scholarship funds amount to NOK 1,000,000,- (approx. 135.000 Euro/180.000 US Dollars) will be awarded projects worldwide. Other Benefits:?Not Known Selection criteria:?Scholarships are awarded based on a written application, which should arrive no later than the predetermined deadline. Notification:?The winners of The Ibsen Scholarships 2013 will be presented at Skien International Ibsen Conference on September 16th and 17th? in Skien, Norway. How to Apply:?The mode of applying is?online. Scholarship Application Deadline:?The application deadline for the Ibsen scholarships is April 30, 2013. Further Official Scholarship Information and Application http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-scholarships-2013/  
 TOP RELATED


NEW STORIES


Comment