ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรีที่ม.UFV,แคนาดา

 
ทุนป.ตรีที่ม.UFV,แคนาดา
University of the Fraser Valley International Excellence Entrance Scholarship in Canada ประจำปีการศึกษา 2023-2024 เป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา ช่วยเป็นส่วนลดค่าเรียน CAD $20,000 ($5,000 per year for four years)ไม่กำหนดเดทไลน์รับสมัคร first-come, first-served basis
         โปรแกรมทุนเปิดรับนักศึกษาต่างชาติที่กำลังสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีที่ UFV เมื่อผู้สมัครได้รับการตอบรับให้เข้าเรียนที่ UFV แล้ว มหาวิทยาลัยจะออกทุนเป็นค่าเล่าเรียนให้ในช่วงต้นปีของทุกปี โดยเริ่มจากภาคการศึกษาแรกของการศึกษา UFV(ปีนี้มีทั้งสิ้น 10 ทุน)
         University of the Fraser Valley (UFV) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐบาลที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1974 เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ เช่น accounting, education, business technology, and aviationมีห้าคณะ บัณฑิตวิทยาลัยหนึ่งแห่ง และวิทยาลัยศิลปะอีกหนึ่งแห่ง
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้มาจากทุกเชื้อชาติทั่วโลก
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีที่ UFV
-กำลังอยู่ในปีที่สำเร็จการศึกษาหรือเพิ่งสำเร็จการศึกษา
-ผู้สมัครต้องมี CGPA โดยรวมขั้นต่ำ (เกรดเฉลี่ยสะสม) ที่ 3.75 สำหรับหลักสูตรเกรด 12 ที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด
-ผู้สมัครต้องมี CGPA ขั้นต่ำ 3.0 สำหรับแต่ละปีที่ผ่านมาที่ UFV เพื่อรักษาสิทธิ์ทุนการศึกษา
-Short-term visiting and exchange students ไม่มีสิทธิ์ได้รับทุนการศึกษา
            อนึ่ง ในการาสมัครไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครเพื่อรับทุน ผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาโดยอัตโนมัติเมื่อพวกเขาapply to UFV  สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี
             หลักฐานประกอบในการสมัครเรียน ได้แก่..,
Advertisement
  • Proof of English language proficiency.
  • Official high school and/or post-secondary transcripts.
  • Admission Requirements: To qualify for admission at UFV as an international student, applicants must meet the entry requirements.
  • Language Requirement: All applicants must demonstrate a standard level of English or Welsh language to study at UFV. See UFV’s English Language Proficiency Requirement for more information.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES