ลบ แก้ไข

ทุนGISMA Business School

 
ทุนGISMA Business School
Future Leaders Scholarships for International Students at GISMA Business School, Germany
หรือทุนผู้นำแห่งอนาคตสำหรับนักเรียนต่างชาติ(รวมทั้งท้องถิ่น)ที่สมัครเรียนกับมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2023-2024 ทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 33% หรือ € 18000ต่อหลักสูตร(ไม่กำหนดเดทไลน์สมัคร)
          GISMA Business School มอบโอกาสอันยอดเยี่ยมให้กับนักศึกษาต่างชาติผ่าน Future Leaders Scholarships โดยผู้เรียนทุกคนที่สมัคร Global MBA ที่ GISMA Business School มีสิทธิ์ได้รับทุนนี้ ทุนการศึกษานี้สงวนไว้สำหรับนักเรียนที่มีความทะเยอทะยานที่ต้องการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ และประสบความสำเร็จสูงสุดด้วยปริญญาจาก GISMA Business School
         GISMA Business School เป็นวิทยาลัยธุรกิจเอกชนในเยอรมนีที่มีพันธกิจในการเชื่อมโยงผู้ที่อยู่ในสาขาการศึกษากับผู้ที่อยู่ในภาคธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดทักษะความรู้ในการจัดการที่โดดเด่น
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรGlobal Masters in Business Administration
-ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนในระดับปริญญาโทกับ GISMA Business School
-จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้อย่างน้อย 3 ปี
         ผู้สนใจต้องเริ่มด้วยการสมัครเรียนโดยเข้าไปที่ procedure and guidelines ที่กำหนดโดยมหาวิทยาลัย จากนั้นเข้าไปกรอก form เพื่อลงทะเบียนเรียน โดยมีหลักฐานสนับสนุนการสมัคร คือ
 • Passport photo
 • Copy of passport
 • Copy of visa/residence permit
 • Proof of language requirement
 • Motivation letter
 • Bachelor’s degree from a recognized university
 • CV
 • Work experience (optional)
 • Certified copies of other relevant certificates/transcripts
 • Language Requirement:
 • TOEFL – 77
 • IELTS – 6.5
 • Cambridge English – B2
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES