ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนที่Donghua U.

 
ทุนเต็มจำนวนที่Donghua U
Donghua University แจ้งให้ 40 Shanghai Government Scholarshipเป็นประจำทุกปี โดยเป็นทุนเต็มจำนวนค่าเรียน ที่พัก และมีเงินเดือนให้(มีทุนบางส่วนด้วย) ในหลักสูตร ตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับใบสมัครถึง 31 มีนาคม 2023
           Donghua University ก่อตั้งขึ้นในปี 1951 และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนที่เริ่มเปิดรับนักศึกษาต่างชาติในปี 1954 ปัจจุบัน DHU ทำสถิติต้อนรับนักศึกษาต่างชาติมาแล้วเกือบ 140 ประเทศ และมีนักศึกษาต่างชาติมากกว่า 4,700 คน
         หลักสูตรต่าง ๆ ที่เปิดตามโปรแกรมทุนของปีนี้ ได้แก่
(1) หลักสูตรปริญญาตรีสอนภาษาจีน 4 ปี (ยกเว้นB.A. in Chinese Language)
(2) หลักสูตรปริญญาโท 2.5 ถึง 3 ปี ยกเว้น International Business (MIB) และ Journalism & Communication (MJC)
(3) หลักสูตรปริญญาเอก 4 ปี
          คุณสมบัติของผู้สมัคร 
-สมัครต้องจบปริญญาโทอายุไม่เกิน 40 ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาเอก
-ผู้สมัครต้องจบปริญญาตรี อายุไม่เกิน 35ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาโท
-ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อายุไม่เกิน 25ปี เมื่อสมัครหลักสูตรปริญญาตรี
-ผู้สมัครควรมีผลการเรียนดีเยี่ยมทั้งด้านวิชาการและนอกหลักสูตร และยังไม่ได้รับทุนอื่นใดจากรัฐบาล สถาบัน หรือองค์กรในประเทศจีน
         ผู้สนใจสามารถดำเนินการสมัครตามขั้นตอน ขั้นแรกตรวจสอบก่อนว่า DHU มีหลักสูตรการศึกษาที่คุณวางแผนจะเรียนหรือไม่ รวมถึงทุน SGS ครอบคลุมหรือไม่โดยก่อนสมัครเข้า DHU สามารถกรอก SGS online application
         จากนั้น กรอก DHU’s online application  และอัปโหลดเอกสารการสมัครทั้งหมดที่จำเป็นโดยเอกสารประกอบการสมัคร ได้แก่..,
 • Two recommendation letters written in English or Chinese by two different teachers or tutors of your higher secondary school include their names, signatures and contact details (especially email address).
 • Foreigner Physical Examination Form and relevant check result pages.
 • Passport and visa.
 • Secondary high school diploma or the equivalent, transcripts.
 • Language credentials HSK certificate (for programs in Chinese, HSK 5 is required for humanities, HSK 4 over 210 for economics and management, HSK 4 over 195 for science and arts)
 • Bank remittance receipt for the registration fee.
 • Personal statement
 • Certificate of no criminal conviction
 • Statement of financial support
 • Admission Requirements:
 • Language Requirement: Certificate required for Chinese-taught and English-taught programs.
 • For Chinese-taught programs: the applicant’s Chinese proficiency should be equivalent to at least HSK Level 5 (180 score). HSK Level 4 certificate (with at least a 180 score) is acceptable only for B.A. in Chinese Language.
 • For English-taught programs: the applicant’s English proficiency should be equivalent to at least IELTS Academic 6.0, or TOEFL IBT 80. IELTS Academic of at least 5.5 or TOEFL IBT of at least 72 is acceptable only for SCF programs.
Benefits
Each year, Donghua University provides 60 awards as the following:
Full Scholarship:
 • A waiver of tuition fee
 • Free on-campus dormitory accommodation
 • Monthly stipend (bachelor’s programs: 2500; master’s programs: CNY 3000; doctoral programs: CNY3500)
 • Comprehensive Medical Insurance and Protection Scheme for International Students in China
Partial Scholarship
 • A waiver of tuition fee
 • Comprehensive Medical Insurance and Protection Scheme for International Students in China
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES