ลบ แก้ไข

Taiwan ICDF Scholarship2023

 
Taiwan ICDF Scholarship2
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ - 15 มีนาคม 2566 นี้ **สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยสามารถขอทุนนี้ได้เฉพาะกรณีศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกเท่าน้ัน
           หลักสูตรระดับปริญญาโท 22 หลักสูตร และปริญญาเอก 3 หลักสูตร จาก 20 มหาวิทยาลัยทั่วไต้หวัน การเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
         ปริญญาโทจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 2 ปีการศึกษา และปริญญาเอกจะได้รับเงินทุนสนับสนุนไม่เกิน 4 ปีการศึกษา
รายละเอียดทุนดังนี้:
1.ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน
2.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด
3.ค่าที่พัก (หอในมหาวิทยาลัย)
4.ค่าใช้จ่ายรายเดือน (ปริญญาโท 15,000 ดอลลาร์ไต้หวัน; ปริญญาเอก 17,000 ดอลลาร์ไต้หวัน)
5.ค่าประกันสุขภาพ
6.ค่าหนังสือเรียน
            ดูคุณสมบัติผู้สมัครทุน หลักสูตรต่างๆ และรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.icdf.org.tw/wSite/ct?xItem=12507&ctNode=31564&mp=2#aC
(ภาษาอังกฤษ)
            ดูคำถามยอดฮิต (Q&A) ได้ที่ไฟล์ PDF “Q&A_TaiwanICDF_in_Thailand_2023
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-3555 ต่อ 311 หรือ 388 อีเมล icdftecothai@gmail.com
 
 TOP RELATED


NEW STORIES