ลบ แก้ไข

โปรแกรมSIMP 2023ที่สวีเดน

 
โปรแกรมSIMP 2023ที่สวีเด
หากคุณเป็นผู้นำที่ทะเยอทะยานและเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องการเรียนรู้วิธีการเชื่อมโยงความปรารถนาและการกระทำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราขอเชิญคุณเข้าร่วมโปรแกรม Swedish Institute Management Programme (SIMP) ปี 2023
           โปรแกรม SIMP Asia 2023 เป็นโปรแกรมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล โปรแกรมการพัฒนาความเป็นผู้นำที่ไม่เหมือนใครนี้รวบรวมผู้คนจากประเทศต่างๆ ในเอเชียมาไว้ในสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกันที่สามารถเอื้อให้พวกเขาได้ร่วมกันสร้างหนทางไปสู่ความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและองค์กรอื่น ๆ ในประเทศของตนซึ่งจะนำไปสู่โอกาสความสำเร็จอย่างแท้จริง
          ในปีนี้ โปรแกรมนี้จะได้รับการนำเสนอในรูปแบบผสมผสานโดยการสัมมนาออนไลน์จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤศจิกายน และตามมาด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการแบบโต้ตอบ (interactive workshops) หนึ่งสัปดาห์ในสวีเดนในเดือนตุลาคม
หากคุณสนใจหรืออยากแนะนำใครที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับโปรแกรมนี้
ลงทะเบียนสมัครได้ที่: https://bit.ly/3XtaPvL
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรม : https://bit.ly/3IDW8BT
ปิดรับสมัครวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2023
--------------------------------
Are you an ambitious and innovative leader who wants to learn how to bridge the gap between desire and action on sustainability? Then join the Swedish Institute Management Programme 2023!
The Swedish Institute Management Programme (SIMP) Asia 2023 is a 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘁𝗲𝗹𝘆𝗳𝘂𝗻𝗱𝗲𝗱𝗯𝘆𝘁𝗵𝗲𝗦𝘄𝗲𝗱𝗶𝘀𝗵𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁. This unique leadership development programme brings together people from different countries in Asia in an enhanced collaborative environment, where they can co-create solutions between business and other sector organisations in their own country which have a genuine chance of success.
This year the programme is offered in a hybrid model with online sessions from April to November 2023 and one week of interactive workshops in Sweden in October 2023.
𝗗𝗼𝗲𝘀𝘁𝗵𝗶𝘀𝘀𝗼𝘂𝗻𝗱𝗹𝗶𝗸𝗲𝘆𝗼𝘂𝗼𝗿𝗮𝗻𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮𝗶𝗻𝘁𝗮𝗻𝗰𝗲𝘁𝗵𝗮𝘁𝘆𝗼𝘂𝗯𝗲𝗹𝗶𝗲𝘃𝗲𝘄𝗼𝘂𝗹𝗱𝗯𝗲𝗮𝗽𝗲𝗿𝗳𝗲𝗰𝘁𝗰𝗮𝗻𝗱𝗶𝗱𝗮𝘁𝗲𝗳𝗼𝗿𝘁𝗵𝗶𝘀𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗲?
Apply now at: https://bit.ly/3XtaPvL
For further information: https://bit.ly/3IDW8BT
*𝗧𝗵𝗲𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗱𝗲𝗮𝗱𝗹𝗶𝗻𝗲𝗶𝘀𝗼𝗻𝟭𝟯𝗙𝗲𝗯𝗿𝘂𝗮𝗿𝘆𝟮𝟬𝟮𝟯.
#SIMP2023 #sustainability
 
เครดิต: Erasmus+ Network in Thailand
 TOP RELATED


NEW STORIES