ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลโรมาเนีย 2023

 
ทุนรัฐบาลโรมาเนีย 2023
รัฐบาลประเทศโรมาเนียประกาศให้ทุนแก่นักศึกษานอกสหภาพยุโรป จำนวน 85 ทุน เพื่อไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่โรมาเนีย พร้อมเรียนภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นทุนระดับปริญญาตรี โท และเอก ในสาขาที่กำหนด เดทไลน์สมัคร 1 มีนาคม 2023
        Romanian Government Scholarships for Foreign Students in Romania, 2020-2021 เป็นทุนที่มีเงินเดือนให้ตลอดโปรแกรมการศึกษา โดยสาขาที่ให้ทุนจะให้ความสำคัญกับสาขาต่าง ๆ ที่กำหนดโดยMinistry of Foreign Affairs (MFA) and the Ministry of National Education (MNE), คือpolitical and administrative sciences, education sciences, Romanian culture and civilization, journalism, technical studies, oil and gas, agricultural sciences, veterinary medicine, architecture, visual arts
        ทั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่เรื่องภาษาและวัฒนธรรมของโรมาเนีย ทางรัฐบาลจึงกำหนดให้ผู้ได้ทุนต้องเรียนโปรแกรมที่สอนเป็นภาษาโรมาเนียนเท่านั้น โดยผู้ที่ยังไม่สามารถใช้ภาษานี้ได้ จะได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติมด้วยการได้สิทธิเรียนคอร์สเตรียมความพร้อมเรื่องภาษาก่อนในปีแรก ส่วนคนที่พูดภาษาโรมาเนียนได้ก็ต้องผ่านการทดสอบภาษาก่อนจึงจะเข้าศึกษาโปรแกรมในมหาวิทยาลัยได้
         ทุนครอบคลุมผลประโยชน์ที่จะได้รับต่าง ๆ คือ
-ได้รับการยกเว้นค่าเรียนทั้งหมด
-มีที่พักในมหาวิทยาลัยให้
-มีเงินเดือนให้เป็นสกุลเงินโรมาเนียน เทียบเท่า เดือนละ 65 EURO ในระดับ under-graduate students,เดือนละ 75 EURO สำหรับระดับ post-graduate students(master degrees and specialization) และเดือนละ 85 EURO สำหรับ post graduate students (doctor’s degree)
          ทุนไม่ได้ครอบคลุมเรื่องอาหาร ค่าเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับส่วนต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากที่กำหนด
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครต่างชาติที่มาจากทุกรัฐของโลกยกเว้นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป
-แสดงเอกสารการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรอง / ได้รับการยอมรับและมีผลการศึกษาที่ดีในแต่ละปี
-มีอายุในการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละระดับปริญญาและปริญญาโทไม่เกิน 35 ปี และปริญญาเอกไม่เกิน 45 ปี
           ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ด้านล่าง..,
Scholarship Link
 
 TOP RELATED


NEW STORIES