ลบ แก้ไข

Shandongให้ทุนตรีโทเอกที่จีน

 
Shandongให้ทุนตรีโทเอกที
Shandong University Scholarships for International Students in China เป็นทุนประจำปี 2023-2024 เปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครเรียนใหม่จากต่างชาติ ระดับปริญญาตรี โท และเอกในหลายหลักสูตร โดยทุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตั้งแต่ครอบคลุมค่าเรียน 100% ไปถึงทุนบางส่วน ผู้สนใจสมัครภายในเดทไลน์ 31 มีนาคม 2023
          Shandong University ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่สนับสนุนโดยตรงโดยรัฐบาลแห่งชาติ มีแคมปัสตั้งอยู่ในเมือง ShandongของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยChina Studies Programของที่นี่ถือเป็นโปรแกรมสหวิทยาการและปริญญาโทนานาชาติ เน้นโฟกัสการศึกษาประวัติศาสตร์จีน รวมไปถึงอีกหลายสาขาที่เกี่ยวกับจีนร่วมสมัย โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 16 ของประเทศ และอันดับที่ 403 ใน QS Global World Rankings 2022 มหาวิทยาลัยชานตงได้ดำเนินตามพันธกิจที่ตั้งไว้คือ“Nurture talent for the world, and seek prosperity for the nation”
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติต่างประเทศ ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ
-สมัครเรียนหลักสูตรต่างๆ  ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาตรี โท หรือ เอก โดยต้องมีอายุไม่เกิน 25,35 และ 40 ปี ตามลำดับ
-ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนดีเยี่ยมและมีทักษะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่ดี
            การสมัครขอทุน ต้องเริ่มจากเข้าไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาที่Shandong University โดยคลิกที่SDU Online Application System จากนั้นดาวน์โหลด  Application Form for Shandong University?Scholarship?for?International?Studentsโดยมีหลักฐานประกอบที่สำคัญต่าง ๆ คือ 
 • The biographic page of the applicant’s passport
 • The high school diploma or equivalent or pre-graduation certification.
 • Transcripts of all courses taken when pursuing the high school degree
 • Bachelor’s or Master’s degree certificate or pre-graduation certification
 • Transcripts of all courses taken when pursuing a Bachelor’s or Master’s degree
 • A Letter of Motivation in Chinese or English
 • Foreigner Physical Examination Form
 • Certificate of No Criminal Conviction
 • Scanned copies of Statement of Financial Support
Language Requirement: The students must submit scores of the following English/Chinese language proficiency tests:
 • IELTS – 6.0
 • TOEFL IBT – 80
 • 210 points or above in the HSK 4 test when applying for Bachelor programs
 • 180 points or above in the HSK 5 test when applying for Master programs
 • 180 points or above in the HSK 6 test when applying for Ph.D. programs
 •  
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES