ลบ แก้ไข

Linköping U.ให้ทุนป.โท

 
Linköping U.ให้ทุนป.โท
Linköping UniversityหรือLIU ประเทศสวีเดนประกาศให้ทุนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา แก่ผู้สมัครเรียนจากชาตินอกอียู/พื้นที่เศรษฐกิจสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพสูง เป็นทุนเต็มจำนวนและบางส่วนของค่าเรียน เปิดรับใบสมัครถึง 2 เมษายน 2023
           LiU International Scholarship to Study in Swedenเป็นทุนการศึกษาที่มีจำนวนจำกัด เปิดโอกาสสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่โดดเด่น โดยการให้ทุนมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาโทจากนานาชาติที่มีศักยภาพด้านการศึกษาที่โดดเด่นจากประเทศนอกสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป
           มหาวิทยาลัยLinköping ได้รับสถานะมหาวิทยาลัยเมื่อปี 1975 เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ดำเนินการวิจัยที่หลากหลายระดับโลกในสาขาต่าง ๆ รวมถึงIT and hearing and materials science นอกจากนี้ยังมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับโลกธุรกิจและสังคมต่าง ๆ
           Linköping University จะมอบทุนการศึกษาจำนวนจำกัดให้กับนักศึกษาใหม่ ค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุน LiU International จะลดลง 25, 50 หรือ 75%
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-International students (outside the European Union/European Economic Area and Switzerland)
-ตั้งใจในการสมัครเรียนปริญญาโทที่ Linköping University เป็นที่หมายอันดับแรก
-ได้รับตอบรับเข้าศึกษาในการพิจารณารับเข้าขั้นต้น
          ผู้สนใจสมัครขอทุน สิ่งแรกต้องเข้าไปลงทะเบียนเรียนกับมหาวิทยาลัยที่ University Admissions โดยส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ดังต่อไปนี้..,
  • Transcripts
  • Supporting documents for proficiency in English
  • Supporting documents for specific entry requirements
  • Syllabus
  • Copy of passport or ID
        สามารถดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้ทางลิงก์  
entry criteria 
Check for country-specific instructions on University Admission.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES