ลบ แก้ไข

โครงการYSEALIของสหรัฐ

 
โครงการYSEALIของสหรัฐ
โครงการ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) สถานทูต และสถานกงสุลสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เปิดรับสมัครเยาวชนรุ่นใหม่ทั่วอาเซียนและติมอร์ เลสเต (อายุ 18 - 35 ปี) เข้าร่วมกิจกรรม “YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop 2023 - Advancing Technology for Sustainable Future" ระหว่างวันที่ 12 มิ.ย. 66 - 17 มิ.ย. 66 ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย
            *** ฟรีตลอดโครงการ (รวมค่าที่พัก ค่าเดินทาง และอาหาร ตลอดระยะเวลาเข้าร่วมกิจกรรม)
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนถึงประเด็นสำคัญระดับโลกในปัจจุบันอย่างการรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศด้วยเทคโนโลยีสะอาด พร้อมสัมผัสประสบการณ์จริงจากผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาร่วมให้คำแนะนำ ฝึกอบรม อภิปรายและพาไปผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมสถานที่จริง ซึ่งจะช่วยสะท้อนถึงทิศทางการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างเห็นภาพ เพื่อให้เกิดการนำไปปรับใช้จริงกับประเทศของตนเองผ่านความร่วมมือระดับภูมิภาค!
           ระยะเวลาการเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 66 (อ่านรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://kenan-asia.org/yseali-2023/
.
Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) and the U.S. Mission to Thailand are pleased to invite young leaders from the ASEAN region and Timor-Leste, aged 18-35 years to attend “YSEALI Enviro-Tech Regional Workshop 2023 - Advancing Technology for Sustainable Future.” Which will be held in Chiang Mai, Thailand, on June 12-17, 2023.
The workshop will see participants engage in and discuss issues focusing on combating climate change through the practical application of innovative clean technologies. Participants will apply guidance and experience gained from experts, training, and site visits to reflect and discuss how environmental issues are being tackled – along with how it applies and can be solved in their own country through regional cooperation.
Applications will be open until January 31, 2023.
Please submit your application at https://kenan-asia.org/yseali-2023/
#YSEALI #YSEALIEnviroTech #YSEALI2023 #AdvancingTechnology #SustainableFuture #วัยรุ่นYSEALI #KenanAsia
https://www.facebook.com/ExchangeAlumniTH/posts/pfbid0URWVSZPsDL9zz91DEnQQSucLz4riNGr49MFkSwfa5rFTbdHd1Z5r8L357ZADGXJyl
 
 TOP RELATED


NEW STORIES