ลบ แก้ไข

ทุนSheffield MBAที่UK

 
ทุนSheffield MBAที่UK
มหาวิทยาลัย Sheffield จัดให้มีโครงการมอบทุนการศึกษาที่มีประโยชน์ในชื่อ Sheffield MBA Scholarships Scheme ทุนนี้เปิดสำหรับปีการศึกษา 2023-2024 ที่ Sheffield University Management School (SUMS) ทุนมูลค่า£10,000 รับสมัครหลายช่วงเวลาของปี
           University of Sheffield ก่อตั้งขึ้นในปี 1905 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในเมือง Sheffield ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป10 มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรในด้านทุนสนับสนุนการวิจัย และได้อันดับหนึ่งในสหราชอาณาจักรในด้านรายได้และการลงทุนในการวิจัยด้านวิศวกรรม ในอดีตของSheffield เริ่มมาจากมูลนิธิ Sheffield Medical School ในปี 1828, Sheffield Technical School ในปี 1884 และ Firth College ในปี 1879
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ผู้สมัครนานาชาติทุกคนมีสิทธิ์สมัคร
-สมัครเรียนหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน
-ได้รับการตอบรับเพื่อศึกษาหลักสูตร Sheffield MBA แบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไข
-ผู้สมัครที่ได้รับตอบรับเข้าเรียนโดยผ่านกระบวนการยกเว้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้รับทุน
         การสมัครเรียนสำหรับภาคเรียนเดือนกันยายน 2023 มีเดทไลน์ ดังนี้ 18th November 2022, 17 February 2023, 14 April 2023, and 9 June 2023
        ผู้สนใจต้องสมัครเรียนโปรแกรมMBAเต็มเวลา application ก่อนจากนั้นจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES