ลบ แก้ไข

ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม

 
ทุนรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม
The Government of Brunei Darussalam Scholarship for Foreign Students Tenable in Brunei Darussalam 2023/2024 Academic Sessionเป็นทุนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดาราซาลามเปิดรับถึง 15 ก.พ.ศกนี้
 
          ทุนการศึกษาจากรัฐบาลบรูไนดารุสซาลามสำหรับนักศึกษาต่างชาติ ประจำปีการศึกษา 2023–2024 เปิดรับสมัครแล้ว เป็นทุนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาโทในสถาบันการศึกษาของบรูไนดาราซาลาม ประกอบด้วย

(1) University of Brunei Darussalam (UBD)
(2) University Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA)
(3) University Teknologi Brunei (UTB)
(4) Kolej University Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) และ
(5) Politeknik Brunei (PB)
โดยจะเริ่มต้นปีการศึกษาในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2566
          ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครและขั้นตอนการสมัครได้ทางเว็บไซต์ https://www.mfa.gov.bn/online-bdgs และสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าวโดยตรงกับรัฐบาลบรูไนดารุสซาลาม ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

        รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
 
 TOP RELATED


NEW STORIES