ลบ แก้ไข

60ทุนป.ตรีถึงเอกที่ไอร์แลนด์

 
60ทุนป.ตรีถึงเอกที่ไอร์แ
Department of Education and Skills, the Higher Education Authority ประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์ แจ้งให้ทุนระดับปริญญาตรี-โท-เอก ประจำปี 2023 จำนวน 60 ทุน แก่ผู้สมัครnon-EU/EEAที่มีความสามารถสูง ในการมาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของไอร์แลนด์แบบเต็มเวลา 1 ปี เปิดรับใบสมัครถึง 24 มี.ค.2023
            Government of Ireland (GOI) International Education Scholarships เป็นทุนไม่จำกัดสาขาที่มีมูลค่า สูงสุดไม่เกิน €10,000  เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของนักศึกษาและค่าครองชีพ โดยสามารถใช้ทุนในระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ซึ่งอาจเป็นในลักษณะต่าง ๆ ใน 4 ข้อนี้ ได้แก่
1.The final year of an undergraduate programme;
2.One year of a taught master’s degree programme or;
3.One year of a research programme (i.e. one year of a 2-year
4.Research masters or a 3-4-year PhD programme)
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มาจาก non-EU/EEA countries
-กำลังศึกษาอยู่ปีสุดท้ายในระดับปริญญาตรี
-1 ปี ของ Taught master degree programme หรือ 1 ปีของ research programme
-ผู้ที่มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีหลักฐานความสามารถทางภาษาในระดับที่มหาวิทยาลัยต้องการ
          ผู้สนใจสมัครขอทุนต้องเข้าไปลงทะเบียนผ่านทางลิงก์ต่อไปนี้..,
 https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication
           หลักฐานประกอบการสมัคร
-Academic qualifications, achievements and/or work experience (40 marks)
-Personal Statement (refer to the Candidate profile).
-Two references
          Admission Requirements: Applicants must apply for admission to relevant undergraduate, master or PhD. Program presented by a qualified Higher Education Institute (See Appendix 1) according to the entrance procedures of that HEI.
             ต้องส่งใบสมัครเพื่อขอรับทุนก่อนวันที่ 24 มีนาคม 2023 สอบถามข้อมูลทางอีเมลเท่านั้น – goi-ies@hea.ie
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES