ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน50%ที่สวีเดน

 
ทุนค่าเรียน50%ที่สวีเดน
UHR Scholarships for Masters Students in Sweden, 2023-2024หรือทุนสำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ และในประเทศ เพื่อมาเรียนปริญญาโทไม่จำกัดสาขาที่ University of Skövdeโดยทุนเป็นส่วนลดค่าเรียนครึ่งหนึ่ง เปิดรับใบสมัครถึง 1 กุมภาพันธ์ 2023
            University of Skövde เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเมือง Skövde ประเทศสวีเดน University of Skövde ได้รับสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในปี 1983 และปัจจุบันเป็นสถาบันการศึกษาที่มีโปรแกรมการศึกษาทั่วไปและเฉพาะทางต่าง ๆ เช่นBusiness, Health, Biomedicine, and Computer game design. Research, education, and PhD trainingโดยมหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชา ได้แก่Bioscience, Business, Health and Education, Engineering Science, และ Informatics ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาประมาณ 9,000 คนใน 50 หลักสูตรระดับปริญญาตรีและ 10 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นพลเมืองของประเทศนอก EU/EEA และสวิตเซอร์แลนด์
-โดยทั่วไปแล้ว นักศึกษาสามารถได้รับทุน UHR ได้ก็ต่อเมื่อเลือกหลักสูตรปริญญาโทที่มหาวิทยาลัย Skövde เป็นอันดับแรก
-ควรกรอกจดหมายแสดงเจตจำนงที่มาศึกษาที่นี่พร้อมส่งใบสมัครทุน UHR ทางออนไลน์ ใบสมัครทุนการศึกษาที่ไม่มีจดหมายแสดงเจตจำนงจะไม่ได้รับการพิจารณา
-โปรแกรมปริญญาโทจะต้องมาเรียนในวิทยาเขตเท่านั้น
-เกณฑ์การมอบทุน UHR คือผลการเรียนดีและจดหมายจูงใจ เกณฑ์สามารถเป็นคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ตัดสินว่าสอดคล้องกับสาขาที่เลือกศึกษาหรือการทำวิจัย รวมถึงสอดคล้องกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยSkövdeให้ความสำคัญตามกลยุทธ์ความเป็นสากล
-อนึ่ง หากเป็นผู้ได้รับการตอบรับหรือลงทะเบียนเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยแล้ว จะไม่มีสิทธิ์สมัครทุน UHR ในขณะนี้ ทุนการศึกษาเหล่านี้มอบให้ก่อนเริ่มหลักสูตรปริญญาโทจากนั้นจึงค่ยสมัครขอทุนตามลิงก์ที่ให้มา
           
           ผู้สนใจทุนนี้ต้องดำเนินการอย่างแรกคือ สมัครหลักสูตรปริญญาโท online application service University Admissionsจากนั้นจึงค่ยสมัครขอทุนตามลิงก์ที่ให้มา
          ผู้สมัครที่มาจากนอกประเทศสวีเดน มักจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านภาษาอังกฤษ/ภาษาอื่นๆ เพื่อให้สามารถเรียนที่นี่ได้
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES