ลบ แก้ไข

ทุนThink Big Undergraduate

 
ทุนThink Big Undergradua
University of Bristol ยินดีให้ทุน Think Big Undergraduate Scholarships แก่ผู้สมัครต่างชาติ ซึ่งครอบคลุมค่าเรียนปีละ £6,500 และ £13,000โดยต้องเป็นผู้สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ในสาขาต่าง ๆ ยกเว้น Medicine, Dentistry และ Veterinaryเปิดรับใบสมัครถึง 27 กุมภาพันธ์ 2023
           University of Bristol เป็นมหาวิทยาลัยred-brick research ที่ตั้งอยู่ในบริสตอล สหราชอาณาจักร ได้รับพระราชทานตราตั้งในปี 1909 ที่นี่ยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหราชอาณาจักรและรวมอยู่ใน 50 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ให้การศึกษาที่มีคุณภาพสูง และมีความท้าทายสำหรับผู้เรียน
Advertisement
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากนานาชาติ
-จัดอยู่ในประเภทผู้สมัครจากต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ด้านค่าธรรมเนียม AND
-สมัครเพื่อเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาในหนึ่งในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด ที่จะเริ่มศึกษาในเดือนกันยายน 2023
          ผู้สนใจขอทุน ต้องเริ่มจากการเข้าไปกรอก application form แล้วส่งไปทางอีเมล โดยการสมัครเรียนสามารถดำเนินการไปที่ Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) หรือ Common Application (Common App) โดยหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่  IELTS certificate, High School Certificate, High School Transcript, และ Passport
       ผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องแสดงผลคะแนนภาษาอังกฤษ ดูเกณฑ์ได้ที่  English language 
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES