ลบ แก้ไข

24ทุนป.โท100%ที่Maastricht

 
24ทุนป.โท100%ที่Maastric
Maastricht Universityมหาวิทยาลัยที่มีภาพความเป็นนานาชาติมากที่สุดในประเทศเนเธอร์แลนด์กำลังให้ทุนเต็มจำนวนประจำปีการศึกษา 2023-2024สำหรับผู้สมัครต่างชาติที่มาจากนอกสหภาพยุโรป เป็นทุนระดับปริญญาโท ไม่จำกัดสาขา มูลค่า €30,000รับใบสมัครถึง 1 กุมภาพันธ์ 2023
        Maastricht University เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นนานาชาติมากที่สุดในเนเธอร์แลนด์ มหาวิทยาลัยโดดเด่นในด้านรูปแบบการศึกษาที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ความเป็นสากล และแนวทางแบบสหวิทยาการในการวิจัยและการศึกษา
 
        ผู้ได้ทุนจะได้รับผลประโยชน์ต่าง ๆ ดังนี้
  • Living expenses:€ 12,350 (13 months) or € 23,750 (25 months)
  • Health & liability insurance: € 700
  • Visa application costs: € 207
  • Tuition fees: At cost
  • Pre-Academic Training costs: At cost
 
         สรุปคุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
-เป็นผู้มาจากประเทศนอกEU/EEA ไม่ถือ 2 สัญชาติและมีคุณสมบัติที่จะได้รับวีซ่าเข้าประเทศ และอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์
-สมัครเรียนระดับปริญญาโทแบบเต็มเวลาในสาขาใดสาขาหนึ่งที่มหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2023-2024
-อายุไม่เกิน 35 ปี(นับถึง 1 กันยายน 2023)
-ไม่เคยเข้าร่วมโปรแกรมการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเนเธอร์แลนด์มาก่อน นักเรียนที่จบโครงการแลกเปลี่ยนในเนเธอร์แลนด์สามารถสมัครได้
-มีผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมในระหว่างโปรแกรมการศึกษาก่อนหน้านี้ ซึ่งแสดงโดยใบรับรองผลการเรียนล่าสุดหรือได้รับการรับรองโดยความเป็นเลิศทางวิชาการ หากผู้สมัครหลายคนมีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน UM จะให้สิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครที่มีผลการเรียนหรือจดหมายรับรองความเป็นเลิศทางวิชาการที่แสดงให้เห็นว่าพวกเขาอยู่ใน 5% แรกของผู้สมัครโครงการทุนการศึกษา 2023-2024
-มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
          ผู้สนใจต้องดำเนินการลงทะเบียนเรียนที่ one of the participating master’s programs at Maastricht University โดยหลังจากนั้นจึงจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนโดยอัตโนมัติ
           หลักฐานสำคัญในการสมัครcurriculum vitae, letter of motivation, and proof of academic excellence, the contact details of one refereeส่งไปที่ scholarship-at-maastrichtuniversity.nl
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES