ลบ แก้ไข

ทุน€11,000ป.โทกฎหมาย

 
ทุน€11,000ป.โทกฎหมาย
UES Law, Economics and Governance International Talent Scholarships at Utrecht University, Netherlands เป็นทุนเรียนปริญญาโทที่Graduate School of Law, Economics and Governance ทุนมีมูลค่า €11,000.และสามารถต่ออายุปีที่สองได้ เปิดรับใบสมัครถึง 31 มกราคม 2023
           Utrecht University (Dutch: Universiteit Utrecht) จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่งด้วย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1636
         ในการพิจารณาโอกาสในการพิชิตทุนนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนหรือได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมหนึ่งในโปรแกรมที่มีสิทธิ์ ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงจำนวนหนึ่งมีโอกาสเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาในหนึ่งในโปรแกรมปริญญาโทที่สอนด้วยภาษาอังกฤษที่Graduate School of Law, Economics and Governance
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลงานคุณภาพทางวิชาการและผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ดี เพื่อเป็นหลักฐาน เช่น เกรด คะแนนสอบ สิ่งพิมพ์ จดหมายรับรอง
-มีวิสัยทัศน์ด้านอาชีพในอนาคต และแนวโน้มที่จะประสบความสำเร็จในสาขาวิชาที่เลือก
-การมีส่วนร่วมทางสังคม(เช่น กิจกรรมนอกหลักสูตร)
-คุณภาพและความเกี่ยวข้องของMotivation letter สำหรับโปรแกรม
-คุณภาพในส่วนใบสมัคร(ความสมบูรณ์ ความถูกต้อง ความสม่ำเสมอ)
Advertisement
If you are an eligible candidate, you will be selected for a scholarship based on the following criteria:Your

Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES