ลบ แก้ไข

ทุนป.โท100%ที่ฮอลแลนด์

 
ทุนป.โท100%ที่ฮอลแลนด์
Utrecht Excellence Scholarships for International Students in Netherlandsเป็นทุนเรียนปริญญาโทไม่จำกัดสาขา ประจำปีการศึกษา 2023-2024 สำหรับผู้สมัครจากนานาชาติ โดยเป็นโปรแกรม 1 หรือ 2 ปี โดยผู้ได้ทุนจะได้รับค่าเรียนเต็มจำนวน บวกกับค่าครองชีพ 11.000 eurosเปิดรับใบสมัครถึง 31 มกราคม 2023
           Utrecht University (Dutch: Universiteit Utrecht) จัดเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งที่เก่าแก่ที่สุดในฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์ และเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแห่งหนึ่งด้วย สถาปนาขึ้นในปีค.ศ.1636
         ในการพิจารณาโอกาสในการพิชิตทุนนี้ นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนหรือได้รับการยอมรับให้เข้าร่วมหนึ่งในโปรแกรมที่มีสิทธิ์ ทุนการศึกษานี้เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่มีความสามารถสูงจำนวนหนึ่งมีโอกาสเริ่มต้นการศึกษาระดับปริญญาในหนึ่งในโปรแกรมปริญญาโทที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีผลงานคุณภาพทางวิชาการและผลการศึกษาก่อนหน้านี้ที่ดี หรือท็อป10 ของห้อง
-ถือหนังสือเดินทาง non-EU/EEA passport และไม่มีสิทธิ์ได้รับการสนับสนุนภายใต้ระบบทุนการศึกษาและเงินกู้ของเนเธอร์แลนด์
-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ/หรือปริญญาตรีนอกประเทศเนเธอร์แลนด์
-ต้องสมัครเรียนหลักสูตรปริญญาโทนานาชาติ
 
Further Official Scholarship Information and Application
 TOP RELATED


NEW STORIES