ลบ แก้ไข

ทุนเต็มจำนวนรัฐบาลจีน

 
ทุนเต็มจำนวนรัฐบาลจีน
Chinese Government fully-funded programmes-High Level Postgraduate Program for International Students เป็นทุนเต็มจำนวนทั้งค่าเรียน ที่พัก ประกันสุขภาพ และมีเงินเดือนให้ สำหรับนักศึกษาต่างชาติในการสมัครเรียนระดับปริญญาโทหรือเอก ที่ Dalian University of Technologyเปิดรับใบสมัครถึง 20 กุมภาพันธ์ 2023
            โครงการทุนการศึกษานี้จัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ P.R.C สำหรับนักเรียนที่ไม่ใช่คนจีนทุกคนที่ต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในประเทศจีน ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ถึง 40 ปี สำหรับหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกตามลำดับ จำเป็นต้องมีความคล่องแคล่วทางภาษาทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
           Dalian University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง ประเทศจีน มีวิทยาเขตอีกแห่งอยู่ใน Panjin, Liaoning โดยDUT เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยของรัฐชั้นนำในจีนแผ่นดินใหญ่โดยอยู่ในอันดับที่ 561-570 ใน QS World University Rankings 2023 เป็นมหาวิทยาลัยหลักระดับชาติ
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
Advertisement
-นักเรียนต่างชาติทุกคนสามารถสมัครได้
-ผู้สมัครจะต้องไม่มีสัญชาติจีนและมีสุขภาพแข็งแรง
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาโทต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีอายุไม่เกิน 35ปี
-ผู้สมัครหลักสูตรปริญญาเอกต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและมีอายุไม่เกิน 40 ปี
          ผู้สนใจต้องเข้าไปสมัครเรียนผ่านช่องทาง university portal และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานสนับสนุนไปยัง dutsice@dlut.edu.cn. โดยใบสมัครสามารถได้จาก government‡s official application page. ส่วนหลักฐานที่ต้องส่งไปพร้อม  ๆ กัน ได้แก่..,
 • Notarized highest diploma 
 • Academic transcripts
 • A study plan proposal in Chinese or in English (no less than 1000 words)
 • Two letters of recommendation in Chinese or English by professors or associate professors
 • Photocopy of Foreigner Physical Examination Form and Blood Test Report 
 • Photocopy of the passport photo page and one blank visa page 
 • Language Proficiency certificates
 • Photocopy of Visa.
 • 1 picture 
 • Admission Requirements: The applicants must hold a bachelor’s degree or a master’s degree qualification in relevance to the Master’s or PhD they wish to join at DUT.
 • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests: 
 • 1 HSK 4 180 or above for majors related to Science, Technology, Management and Economics
 • HSK 5 180 or above for majors related to Humanities and Social Science and Philosophy.
 • TOEFL – 80 
 • IELTS – 5.5 
 
   ผู้ผ่านการคัดเลือกได้ทุน จะได้รับผลประโยชน์ คือ
 • Exempt from tuition, accommodation on campus
 • A monthly allowance is offered as followings:
 • Master Degree Students: 3,000 CNY/month 
 • Doctor Degree Students: 3,500 CNY/month
 • Comprehensive Medical Insurance
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES