ลบ แก้ไข

10ทุนป.โทวิทย์ที่นอร์เวย์

 
10ทุนป.โทวิทย์ที่นอร์เวย
BI Norwegian Business School ประเทศนอร์เวย์กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ เพื่อศึกษาระดับปริญญาโททางด้านวิทยาศาสตร์ ที่ Campus Bergenโดยมีมูลค่าทุนเต็มจำนวนในเวลา 2 ปี รวมทั้งอาจได้ค่าครองชีพช่วยอีก 1 เทอมเปิดรับใบสมัครถึง 1 มีนาคมศกหน้า
             BI Norwegian Business School เป็นสถาบันเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก BI ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1943 มีสภาพแวดล้อมทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดและคึกคักที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป และมีวิทยาเขต 4 แห่ง โดยวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ในกรุงออสโล BI Norwegian Business School มีนักศึกษา ประมาณ 18,728 คน
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครต่างชาติจบBachelor‡s degree (180 ECTS credits) ทางด้าน business administration, finance, or economics
-ผู้สมัครแสดงผลการเรียนที่แข็งแกร่งGrade Point Average (GPA) ขั้นต่ำ 3.50 (B) on an ECTS scaleและแสดงให้เห็นถึงความต้องการทางการเงิน
-ต้องสมัครเรียนหลักสูตรค Master of Science degree programme ที่ campus Bergenเท่านั้นจึงจะได้รับการพิจารณา
           ผู้สนใจเรื่องทุนต้องเริ่มจากการสมัครเรียน masters degree programmeกับทางมหาวิทยาลัย โดยมีหลักฐานสนับสนุน คือ หนังสือสมัครเรียนความยาวไม่เกินหนึ่งหน้ากระดาษ โดยระบุว่าเหตุใดคุณจึงสมควรได้รับการพิจารณาเรื่องทุนนี้ และผลการเรียนของคุณมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการพิจารณาอย่างไรจากนั้นอัปโหลดใบสมัครออนไลน์และเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อรับการประเมินเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
        หากภาษาแรกของคุณไม่ใช่ภาษาอังกฤษ และคุณไม่ได้มาจากนอร์เวย์/นอร์ดิก ผู้สมัครจะต้องส่งคะแนนการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษต่อไปนี้:
  • IELTS Academic overall score of 6.5
  • TOEFL iBT overall score of 90
  • Pearson PTE Academic Overall score of 62
  • University of Cambridge exams:
  • C1 Advanced (Certificate in Advanced English, CAE) overall score of 176
  • C2 Proficiency (Certificate of Proficiency in English, CPE) overall score of 180
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES