ลบ แก้ไข

ทุนGREATที่UKให้6ชาติ

 
ทุนGREATที่UKให้6ชาติ
GREAT Scholarships ประจำปี 2023-2024สำหรับชาติ Bangladesh, Brunei, Indonesia, Pakistan, Thailand, and Turkey ชาติละ 1 ทุน เพื่อไปเรียนปริญญาโท(ไม่จำกัดสาขา) ที่Cardiff University โดยทุนมีมูลค่า £10,000เปิดรับใบสมัครถึง 31 พฤษภาคม 2023
           Cardiff University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในเมืองคาร์ดิฟฟ์ ประเทศเวลส์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1883 และถูกรวมเข้ากับ University of Wales Institute of Science and Technology ในปี 1988 โดยอยู่ในกลุ่มอันดับ 151-200 ในAcademic Ranking of World Universities 2021
          ข้อกำหนดในการสมัคร
Postgraduate Taught Applicants – Conditional Offer Holders
         -ผู้สมัครต้องชำระเงินมัดจำภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อเสนอเดิม/ข้อเสนอแรก หากได้รับการขยายเวลาการชำระเงินมัดจำ ก็จะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาใหม่ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม โดยทุนการศึกษานี้จะไม่มอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินมัดจำหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2023
         -ผู้สมัครต้องยอมรับข้อเสนอและปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อเสนอทั้งหมด รวมถึงเงื่อนไขภาษาอังกฤษใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อเสนอ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2023
Postgraduate Taught Applicants – Unconditional Offer Holders
        -หากผู้สมัครถือข้อเสนอแบบไม่มีเงื่อนไข พวกเขาต้องยืนยันว่าข้อเสนอนี้เป็นทางเลือกที่แน่นอน
         -ผู้สมัครต้องชำระเงินมัดจำภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในข้อเสนอเดิม/ข้อเสนอแรก หากได้รับการขยายเวลาการชำระเงินมัดจำ ก็จะต้องชำระเงินภายในกำหนดเวลาใหม่ มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม โดยทุนการศึกษานี้จะไม่มอบให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินมัดจำหลังวันที่ 31 กรกฎาคม 2023
         -ผู้สมัครจะต้องยอมรับข้อเสนอ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2023
          อนึ่ง ผู้สมัครทั้ง 2 สถานะ ต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายในเวลา 23:59น. (ตามเวลาสหราชอาณาจักร) ของวันที่ 31พฤษภาคม 2023(ต้องสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยคาร์ดิฟฟ์ก่อนแล้ว)
           ลิงก์ที่สำคัญ
 
หลักฐานประกอบใบสมัคร curriculum vitae, academic transcripts, and a copy or scan of passport นอกจากนี้ในการเขียนใบสมัคร ต้องตอบปัญหาต่าง ๆ ด้านล่างนี้ข้อละ ไม่เกิน 200 คำ
  1. What are your reasons for wanting to study at Cardiff University, in your chosen program of study?
  2. Describe a significant achievement in your student life or your working career to date, and explain the impact it had on other people or the organization.
  3. How would you help spread the word about Cardiff University as a study destination?
  4. Describe your career objectives beyond the course you have applied to, indicating the type of role you would like to occupy in five years and how the course you are interested in studying can help you in achieving these objectives.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES