ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี100%ที่Maastricht U

 
ทุนป.ตรี100%ที่Maastrich
Maastricht University ในประเทศเนเธอร์แลนด์แจ้งให้ทุนUM Global Studies Scholarshipประจำปี 2023-2024 เป็นทุนเต็มค่าเรียนบวกเงินเดือน หรือปีละ € 12,800(มี 1 ทุน) สำหรับผู้สมัครเรียนต่างชาติที่มีความเป็นเลิศในคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด เปิดรับใบสมัครถึง 1 มีนาคม 2023
               Maastricht University ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 มกราคม ค.ศ.1976 มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของยุโรปอย่างสม่ำเสมอ และมหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 300 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกจากการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ทั่วโลกของหน่วยงานหลัก 5 แห่ง
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้สมัครจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขา Global Studies
-มีอายุไม่เกิน 35 ปีในวันที่ 1 กันยายน 2023
-เต็มใจที่จะปฎิบัติตนในตำแหน่ง Global Studies and UM Ambassador อย่างกระตือรือร้นในระหว่างและหลังจบการศึกษา โดยมุ่งมั่นที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตนในช่วงภาคการศึกษา (ข้อมูล) อย่างน้อยหนึ่งครั้งสำหรับนักเรียนและ/หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ
           ผู้สนใจขอทุน ต้องเริ่มจากเข้าไป registration and admission on Global Studies จากนั้นจึงไปกรอก
application form แล้วจึงถึงขั้นตอนสมัครขอทุน โดยหลักฐานประกอบในการสมัครเรียนและขอทุน มีดังนี้
  • A recent passport picture.
  • A copy of your valid passport or identity card.
  • A copy of your most recent grades transcript and a copy of your diploma if you have obtained it.
  • Applicant CV.
  • One or more letters of recommendation.
  • A motivation letter.
  • An essay about the subject of the program.
  • Admission Requirements: Applicants must read all the university admission requirements before applying for admission.
  • Language Requirement: Students need to demonstrate that they have a good level of written and spoken English.
 
Apply Now 
 TOP RELATED


NEW STORIES