ลบ แก้ไข

ทุนค่าเรียน,ที่พักที่AU,USA

 
ทุนค่าเรียน,ที่พักที่AU,
American Universityประกาศให้ทุน Emerging Global Leader Scholarships for International Studentsเป็นทุนระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีมูลค่าเป็น full tuition, room, and boardเปิดรับสมัครถึง 15 มกราคม 2023
          นักศึกษาจากทั่วโลกสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยทุนเปิดให้สำหรับปีการศึกษา 2023/2024 ทุนการศึกษา AU Emerging Global Leader ส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและโอกาสในขณะที่เพิ่มความหลากหลายระหว่างประเทศ
          American University เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยเอกชนในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศสหรัฐอเมริกา สังกัด United Methodist Church แม้ว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจะเป็นแบบฆราวาสก็ตาม
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาต่างชาติสมัครเรียนระดับปริญญาตรี โดยจะให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ คือ
1. นักเรียนต่างชาติที่เอาชนะอุปสรรคและความท้าทายต่างๆ รวมถึงผู้ที่มีภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมและเศรษฐกิจโลกที่หลากหลายและด้อยโอกาส
2. เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำ 3.8 เทียบเท่ากับเกรดเฉลี่ย 4.0 (หรืออยู่ในกลุ่ม 10% แรกของชั้นเรียนที่สำเร็จการศึกษา) สำหรับเกรด 9-12
3. แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำ จิตอาสา การบริการชุมชน และการพัฒนาความต้องการของผู้คนในประเทศบ้านเกิดของตน
4. มีคะแนนภาษาอังกฤษ 95+ TOEFL iBT, 7.0+ IELTS, 600+ paper-based TOEFL, or sub-scores of 24+ on the paper-based TOEFL.
5. นักเรียนที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลายและกำลังจะจบการศึกษา
6. ข้อสำคัญ: ผู้เรียนในระบบ IB ควรวางแผนที่จะสำเร็จการศึกษาด้วยประกาศนียบัตร IB เต็มรูปแบบโดยมีวิชา HL อย่างน้อย 3 วิชา นักเรียนที่เรียนในระบบ A-Levels ของอังกฤษจะต้องสำเร็จอย่างน้อย 3 ระดับ A และจบการศึกษาระบบ 13 ปี ก่อนเดือนสิงหาคม 2023
            ทุนการศึกษาครอบคลุมค่าใช้จ่าย(ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ค่าห้อง และค่าอาหาร) สำหรับนักเรียนต่างชาติหนึ่งคนซึ่งจะต้องมีวีซ่า (โดยเฉพาะวีซ่านักเรียน F-1 หรือ J-1) เพื่อศึกษาในสหรัฐอเมริกา ทุนการศึกษาไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ เช่น ค่าประกันสุขภาพ หนังสือ ตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (ประมาณ US$4,000 ต่อปี)
Advertisement
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES