ลบ แก้ไข

Otagoให้ทุนโทNZ$10,000

 
Otagoให้ทุนโทNZ$10,000
University of Otago International Excellence Scholarships in New Zealand เป็นทุนเปิดโอกาสให้
สำหรับผู้เรียนจากต่างชาติที่สมัครเรียนระดับปริญญาโท ในสาขาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย มูลค่าสูงสุด NZ$10,000โดยเปิดรับใบสมัครถึง 10 ธันวาคม 2022
         Otago International Excellence Scholarships ยินดีต้อนรับ สนับสนุน และยกย่องนักศึกษาต่างชาติที่มีผลการเรียนดี ที่จะมาเริ่มต้นหลักสูตรระดับปริญญาโทที่นี่ ทุนการศึกษานี้จะพิจารณาตามความเป็นเลิศทางวิชาการ ความหลากหลาย และศักยภาพในการเป็นผู้นำ
          University of Otago เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของนิวซีแลนด์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1869 โดยแบ่งออกเป็นสี่แผนกวิชาการและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติในด้านความเป็นเลิศและการสอน
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่ไม่ใช่พลเมือง ผู้อยู่อาศัยถาวร หรือผู้ถือวีซ่าผู้พำนักของนิวซีแลนด์หรือออสเตรเลีย
-จบปริญญาตรี และมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการรับสมัครสำหรับโปรแกรม
-ผ่านเกณฑ์การพิจารณาว่าอยู่ในระดับที่จะได้ทุนการศึกษา
-เป็นผู้ชำระinternational tuition fees
-ตั้งใจที่จะเริ่มการศึกษาแบบเต็มเวลาในโปรแกรมของปี 2023
             การให้ทุนครั้งนี้ไม่มีการแยกใบสมัครขอทุนต่างหาก โดยผู้สมัครจะได้รับการพิจารณาหลังจากลงทะเบียนเรียนmaster’s degree program at the University of Otago โดยระหว่างการสมัครเรียน ผู้สมัครจะได้รับแจ้งให้ส่งหลักฐานประกอบใบสมัคร คือ  A pre-qualification degree, academic transcripts, certificates of English language proficiency, a statement, and a copy of passport
          ผู้มาจากชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก ต้องมีคะแนน IELTS หรือ TOEFL
           English language requirements for postgraduate study at Otago.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES