ลบ แก้ไข

Oregonให้ทุนป.ตรี$60,000

 
Oregonให้ทุนป.ตรี$60,000
University of Oregon กำลังเปิดรับสมัครภาคการศึกษา 2023-2024 โดยมีทุนUO Excellence Scholarships ให้กับผู้สมัครจากนานาชาติและในประเทศที่จะลงทะเบียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ทุนมูลค่า $60,000 over four years  รับถึง 15 มกราคม 2023
         University of Oregon เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะในเมือง Eugene รัฐ Oregon สถาบันแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1876 เป็นที่รู้จักกันดีในด้านความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบริษัทเครื่องแต่งกายกีฬาและการตลาด Nike, Inc. และผู้ร่วมก่อตั้งอย่างมหาเศรษฐี Phil Knight และปัจจุบันมหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 105 จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ 443 แห่ง
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับสมัครผู้มาจากทั่วโลกมีผลการเรียนระดับยอดเยี่ยมและไม่มีที่พำนักถาวรในสหรัฐ
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาใดก็ได้ที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ต้องลงทะเบียนที่ UO ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปีแรกที่เข้าศึกษา
          เพื่อคว้าโอกาสนี้ไว้ ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยผ่านทาง university portalส่วนหลักฐานประกอบใบสมัคร มีดังต่อไปนี้
  • High school transcripts
  • Personal statement
  • Admission Requirements: Students must meet the freshman admission requirements of the university.
  • Language Requirement: The students must submit scores of the following English language proficiency tests:
  • 500 on the TOEFL
  • 61 on the internet-based TOEFL
  • A score of 5 on the IELTS
  • Satisfactory completion of level 112 in an English Language School
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES