ลบ แก้ไข

ม.เมลเบิร์นให้ทุนป.ตรี-โท

 
ม.เมลเบิร์นให้ทุนป.ตรี-โ
University of Melbourne กำลังเปิดให้ทุน Mobility Awards for International Studentsสำหรับผู้สมัครเรียนทั้งในประเทศและจากนานาชาติ ในการเรียนระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุนมีมูลค่าหลายแบบ และสูงสุด $6,000เปิดรับใบสมัครถึงสิ้นปี หรือ 31 ธันวาคม 2022
           มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นได้ชื่อเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศออสเตรเลีย และเก่าแก่ที่สุดในรัฐวิคตอเรีย โดยมีแคมปัสทั้งหมด 4 แห่งที่ Melbourne at Burnley, Southbank, Hawthorn, and Werribee โดยUniversity of Melbourne ได้รับการจัดให้อยู่อันดับ 39 ของโลก ของหน่วยงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก QS World University Rankings 2019
           คุณสมบัติของผู้สมัครขอทุน
-มีสัญชาติออสเตรเลีย หรือนานาชาติ
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรีหรือโท(undergraduate degree or a graduate coursework degree)โดยไม่จำกัดสาขา
-มีความประสงค์ที่จะศึกษาต่อในต่างประเทศ อย่างน้อย 3 สัปดาห์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ University of Melbourne semester or year-long program, a short-term program or a University of Melbourne Overseas Subject.
            สำหรับโปรแกรมต่าง  ๆ และผลประโยชน์ที่จะได้รับ มีดังนี้..,
-Melbourne Global Scholars Award, Jamakepe foundation grant, and USA foundation grant provide a one-off payment of:
  1. $1,000 for students undertaking overseas study for up to 12 weeks, or
  2. $2,500 for students undertaking overseas study for 12 weeks or more
-The University House Travel Scholarship and Aitchison Travelling Scholarship provide a one-off payment of up to $5,000.
-The Melbourne Global Financial Assistance Grant, John and Betty McCreery Travelling/ Study Scholarship and Lin Martin Melbourne Global Scholarship provide a once-off payment up to $6,000.
        ผู้สนใจขอทุน ต้องส่งใบสมัครออนไลน์application form.
 
Official Website
 TOP RELATED


NEW STORIES