ลบ แก้ไข

ทุนโท-เอกEast-West Center

 
ทุนโท-เอกEast-West Cente
โอกาสรับทุนจากศูนย์ East-West Center (EWC) สำหรับนักศึกษาและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกมาถึงแล้ว โครงการ EWC Graduate Degree Fellowship มอบทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัย University of Hawaii ระยะเวลา 2 ปี
          โดยเป็นทุนที่จะมอบแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกในทุกสาขาวิชา นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ หรืออนาคตผู้นำซึ่งพร้อมสร้างการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกที่สนใจสมัครรับทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastwestcenter.org/.../ewc-graduate-degree... หมดเขตรับสมัคร 1​ธันวาคม 2565
          โครงการ Asian Development Bank-Japan Scholarship Program มอบทุนการศึกษาเต็มจำนวน (รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ) แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทในเฉพาะสาขาวิชา ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ด้านการพัฒนาระดับภูมิภาคที่สนใจสมัครรับทุน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eastwestcenter.org/.../asian-development-bank... หมดเขตรับสมัคร 1​ธันวาคม 2565
 
Scholarship opportunities for students and professionals in the Indo-Pacific region East-West Center (EWC) are now open!
EWC Graduate Degree Fellowship provides two years of funding for masters or PhD study in any academic field at the University of Hawaii for candidates with academic excellence, leadership potential, and a commitment to positive change in the Asia-Pacific region. For more information, please visit: https://www.eastwestcenter.org/.../ewc-graduate-degree.... Deadline: December 1, 2022
Asian Development Bank-Japan Scholarship Program provides full funding (including RT airfare) for master’s degree study in select fields for young professionals committed to regional development. For more information, please visit: https://www.eastwestcenter.org/.../asian-development-bank.... Deadline: December 1, 2022
 
 TOP RELATED


NEW STORIES