ลบ แก้ไข

ทุนป.ตรี50%ที่Bond U.

 
ทุนป.ตรี50%ที่Bond U.
Bond University Undergraduate Excellence Scholarships for International Students in Australia
เป็นทุนที่กำลังเปิดสำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาตรี ประจำปี 2022-2023 สำหรับผู้มาจากต่างชาติที่ได้รับตอบรับเข้าศึกษาแล้ว เปิดรับใบสมัครถึง 16 ตุลาคม 2022 สำหรับภาคเรียนมกราคม 2023
            Bond Universityมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ที่Robina, Gold Coast, Queenslandเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ไม่หวังผลกำไร ตั้งอยู่ในย่านRobina, Gold Coast, Queensland, Australia มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอยู่ในท็อป 20 ของโลก โดยTimes Higher Education Rankings of the Best Small Universities in the World
           Bond University Undergraduate Excellence Scholarships for International Students in Australia
เป็นทุนที่เปิดกว้างในการเรียนสาขาต่าง  ๆ ที่เปิดสอนที่นี่ ได้แก่ Actuarial Science, Architecture and Built Environment, Business and Commerce, Communication and Creative Media, Health Sciences, Hotel and Tourism, International Relations and Humanities, Law, Social Sciences, Psychology and Counselling, Sport
          คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ จบมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยผลงานระดับท็อป(เช่น IB Diploma score of 38 or higher, minimum ATAR of 96) or equivalent)
-ส่งใบสมัครขอทุนที่สมบูรณ์ภายในกำหนดเดทไลน์ของการสมัคร
-มีความสามารถทางวิชาการที่โดดเด่น
-กรอกและส่งแบบฟอร์มใบสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายในวันปิดรับสมัคร
-ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษที่ Bond University College ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอแบบแพ็คเกจก็มีสิทธิ์สมัครขอทุนเช่นกัน
-ผู้สมัครที่ภาษาแม่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ จำเป็นต้องยื่นคะแนนความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
          ผู้สนใจต้องยื่น Bond University Online Application Formกับทางมหาวิทยาลัยก่อนที่จะดำเนินการสมัครขอทุนที่ Bond University Scholarship Application Form
 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES