ลบ แก้ไข

ทุนด้านธุรกิจที่U. of Dundee

 
ทุนด้านธุรกิจที่U. of Du
Discover Business International Scholarships at University of Dundee in UK ทุนปีละ 2 พันปอนด์ ประจำปีการศึกษา 2023-2024สำหรับผู้สมัครนานาชาติที่ระบุ ในการเรียนระดับปริญญาตรีหรือโทที่ School of Businessของมหาวิทยาลัย เปิดรับใบสมัครถึง 30 พฤศจิกายน 2022
            University of Dundee ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 โดยแบ่งเป็น 9 คณะที่มีหลากหลายสาขาวิชา เปิดสอนหลักสูตรปริญญาในสาขาวิชาต่างๆ และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 300 มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างต่อเนื่องและอยู่ในอันดับท็อป 40 ในสหราชอาณาจักรโดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับประเทศ            
             นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้สามารถเข้าถึงทรัพยากรทางวิชาการทั้งหมดที่จำเป็นเพื่อสร้างอนาคตที่สดใสและสร้างคุณูปการเชิงบวกต่อสังคม
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มีสัญชาติประเทศที่มหาวิทยาลัยระบุ(รวมทั้งไทย)
-สมัครเรียนระดับปริญญาตรี หรือโท ในสาขาที่กำหนด ได้แก่ Accounting and Finance coursesBusiness, Management, and Marketing courses, and Economics courses.
-ต้องมีสถานะเป็นนักเรียนที่ชำระค่าธรรมเนียมระหว่างประเทศตามที่กำหนดโดย University of Dundee
-ได้รับข้อเสนอให้เรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่สอนในSchool of Business
-สามารถเริ่มเรียนในปีการศึกษา 2022-2023
-เริ่มเรียนกันยายน 2022สำหรับระดับปริญญาตรี
-กันยายน 2022 หรือมกราคม 2023 สำหรับ Postgraduate Taught
         ในการสมัครเรียนจะไม่มีการสมัครขอทุนต่างหาก โดยคณะกรรมการทุนจะพิจารณา programme applicationจากหลักฐานต่าง ๆ ในการสมัครเข้าศึกษาเป็นหลัก ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัคร ได้แก่
driving licence, valid passport, or other official photo ID.
  • Admission Requirements: Students must have good results (60% overall) in the CBSE, ISC or leading state board XII Standard exams.
  • Language Requirement: If your first language is not English, you will need to demonstrate that you meet the University’s English language requirement for the degree you have applied for:
  • Take a proficiency test such as a UKVI approved IELTS
  • Provide a previous qualification that confirms your English level
  • Successfully pass the University of Dundee language course
  • Provide evidence that you meet one of our English language exemptions
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES