ลบ แก้ไข

ทุน3ระดับที่U. of Tasmania

 
ทุน3ระดับที่U. of Tasman
มหาวิทยาลัยแทสเมเนียยินดีต้อนรับผู้เรียนที่มีความโดดเด่น และกระตือรือร้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศึกษา Destination Australia สำหรับปีการศึกษา 2022-2023 ในการมาเรียนต่อในระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครถึง 31 ตุลาคม 2022
          University of Tasmania เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสาธารณะชั้นนำของออสเตรเลีย โดยอยู่ในอันดับที่ 303 ในQS Global World University Rankingsเพื่อประโยชน์ในการเผชิญกับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ และโอกาสแห่งความก้าวหน้าใหม่ ๆ UTASจึงมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ที่นี่ยังให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติเพื่อเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับการจ้างงานในอนาคตได้ดียิ่งขึ้น ระบบช่วยเหลือนักศึกษาของ UTAS นั้นมีความโดดเด่นเช่นกัน
        ทุนที่ให้ มีมูลค่าปีละ $15,000ในการศึกษาระดับAssociate, Undergraduate or Postgraduate degree
        คุณสมบัติของผู้สมัคร
-มาจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตร อนุปริญญา ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่าปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยมหาวิทยาลัย
-ต้องเป็นผู้เริ่มต้นการศึกษาที่มหาวิทยาลัยเป็นครั้งแรกและถือวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ
-ต้องมีใบรับรองระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี
         นักเรียนที่สนใจ ต้องเข้าไปล็อกอินที่ university portal เพื่อสมัครโปรแกรมที่ต้องการศึกษาที่UTAS โดยที่ไม่จำเป็นต้องแยกใบสมัครอีกชุดเพื่อสมัครขอทุนแต่อย่างใด(สามารถดู admission requirement ก่อนทำการสมัคร)โดยหลักฐานประกอบการสมัคร ได้แก่..,
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES