ลบ แก้ไข

Study of the U.S. Institutes

 
Study of the U.S. Instit
สถานทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ขอเชิญนักวิชาการสมัครเข้าร่วมโครงการ Study of the U.S. Institutes (SUSI) ประจำปี 2566 ในประเภทผู้รับทุน Scholars
            อ่านรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/announcement-2023-susi-scholars/ หมดเขตรับสมัครวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565
 
The U.S. Embassy in Bangkok invites scholars to apply to the summer 2023 Study of the U.S. Institutes (SUSI) for Scholars.
            Submit your application by Wednesday, November 30, 2022. For more information and the application form, please visit https://th.usembassy.gov/announcement-2023-susi-scholars/
 
 TOP RELATED


NEW STORIES