ลบ แก้ไข

Iowa State U.ให้ทุนป.ตรี

 
Iowa State U.ให้ทุนป.ตรี
มหาวิทยาลัยดังของสหรัฐ Iowa State University กำลังให้ทุนInternational Merit Awardsในระดับปริญญาตรีทางด้านMath and Science and Science and Technologyทุนมีมูลค่าระหว่าง $16,000-$40,000 เปิดรับใบสมัครถึง 1 พฤษภาคม 2023
            Iowa State เป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ มีนักศึกษาจากทั่ว 50 รัฐในอเมริกา และกว่า 100 ประเทศทั่วโลกมาเรียนที่นี่ อีกทั้งมีสาขาวิชานับ 100 สาขาให้เลือกพร้อมอาจารย์ระดับโลกมากมาย นอกจากนี้นักศึกษายังจะได้มีโอกาสในการสร้างทักษะ และประสบการณ์ชีวิตนอกหลักสูตรหลายรูปแบบ กับองค์กรนักศึกษาต่าง ๆ
         คุณสมบัติผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครระหว่างประเทศที่ไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินผ่านรัฐบาลของประเทศบ้านเกิด
-ได้เกรดเฉลี่ยสะสม(GPA) เทียบได้กับขั้นต่ำ 3.0 จาก 4.0 (B)
           เพื่อได้รับการพิจารณาเรื่องทุน นักศึกษาต้องกรอก OneApp applicationทางออนไลน์และสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยจะมีการขอให้ใส่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผู้สมัคร รวมทั้งประวัติการศึกษา กิจกรรมนอกหลักสูตร และการมีส่วนร่วมในการบริการชุมชน สิ่งสำคัญคือต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนในการสมัครจึงจะได้รับการพิจารณา
 
Apply Now 
 TOP RELATED


NEW STORIES