ลบ แก้ไข

ทุนป.โทMasters Excellence

 
ทุนป.โทMasters Excellenc
University of Leedsประกาศให้ทุนWater, Sanitation, and Health Engineering MSc-International Masters Excellence scholarshipแก่ผู้สมัครต่างชาติที่สมัครเรียนปริญญาโทเกี่ยวกับหลักสูตรดังกล่าว โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้รับทุนเป็นส่วนลดค่าเรียน 50%
           เดทไลน์รับสมัครมี 2 ช่วงคือ Friday, 10 March 2023, and Friday, 12 May 2023
            คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักเรียนต่างชาติ
-สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ประจำปี 2023/2024
-เป็นนักเรียนใช้ทุนตนเอง
-แสดงให้เห็นถึงผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมและได้รับการคาดการณ์ว่าจะสำเร็จหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยคะแนน 2:1 (เกียรตินิยม) หรือเทียบเท่า
-แสดงทักษะทางวิชาชีพและทักษะส่วนบุคคลที่ยอดเยี่ยมผ่านประสบการณ์การทำงานและกิจกรรมนอกหลักสูตร
-แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่จะมีส่วนร่วมในความหลากหลายทางสังคมและวัฒนธรรมของโปรแกรมปริญญาโทและชุมชนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่นี่
             ผู้สนใจสามารถสมัครโดยกรอกแบบonline formและจะต้องใช้ University of Leeds Application IDเพื่อดำเนินการต่อ โดยทำตามคำแนะนำในแบบฟอร์มจนกระทั่งเสร็จแล้วจึงส่ง ซึ่งใบสมัครของผู้สมัครจะได้รับการตรวจสอบ และจะได้รับแจ้งกลับกรณีที่ผ่านการพิจารณารับเข้าศึกษาแล้ว
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES