ลบ แก้ไข

ทุน$40,000ที่Depauw U.

 
ทุน$40,000ที่Depauw U.
Depauw University Merit-based Scholarships for International Students in USA ทุนเรียนปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษา 2022/2023 มูลค่าระหว่าง $24,000 to $40,000โดยสามารถต่ออายุทุนได้ทุกปีกรณีมีผลการเรียนได้ตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยกำหนด หมดเขตรับใบสมัคร 15 พฤศจิกายนศกนี้
          มหาวิทยาลัย Depauw กำลังรอการสมัครจากนักศึกษาจากนานาชาติที่มีผลการเรียนดีเด่นในการมาเรียนโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย
          DePauw University ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1837 เป็นLiberal arts college ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ในเมืองGreencastleรัฐ Indiana มีนักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศ ประมาณ 2,300 คน ที่นี่ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในวิทยาลัยศิลปศาสตร์ชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับผู้มาจากทุกสัญชาติ
-สมัครเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี(undergraduate degree coursework)ในสาขาวิชาใดก็ได้
-ได้เกรดเฉลี่ยจากการศึกษาที่ผ่านมา อย่างน้อยสุด 3.3 รวมทั้งมีผลคะแนน TOEFL หรือ IELTS รวมทั้งผล ACT และ SAT
-เป็นผู้ต้องได้รับความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อเข้าเรียนที่ DePauw University
         ผู้สนใจเรื่องทุน ต้องเริ่มจากการสมัครเรียน undergraduate degree coursework กับทางมหาวิทยาลัยเป็นอันดับแรก โดยหลังดำเนินการเรียบร้อยแล้วผู้สมัครทุกคนที่ส่งแบบฟอร์มการสมัครจะได้รับการพิจารณาเรื่องทุนการศึกษา
         ในการนี้ในเรื่องเอกสารสนับสนุน ทางมหาวิทยาลัยอาจขอคะแนนสอบอย่างเป็นทางการ บันทึกทางวิชาการระดับมัธยมศึกษา/มัธยมศึกษาตอนปลายอย่างเป็นทางการจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมไปถึง เรียงความ เอกสารสนับสนุนทางการเงิน และข้อมูลวิชาการ/ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครโดยตรง
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES