ลบ แก้ไข

ทุนNZD$20,000ที่Waikato

 
ทุนNZD$20,000ที่Waikato
 University of Waikato International Excellence Scholarships in New Zealand, 2022 เป็นทุนที่ให้กับ
ผู้เรียนต่างชาติ ในการมาเรียนระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า โดยต้องเป็นผู้ที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมและลงทะเบียนเรียนเป็นครั้งแรก โดยเปิดรับใบสมัครไม่จำกัดเวลา
           มหาวิทยาลัย Waikato เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ในเมือง Hamilton โดยมีวิทยาเขตเครือข่ายตั้งอยู่ในเมือง Taurangaอีกแห่ง โดยมหาวิทยาลัยมีผลงานโดดเด่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อพิจารณาจากการจัดอันดับของสถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัยนานาชาติ
          นักศึกษาต่างชาติใหม่ทุกคนที่ต้องการเริ่มการศึกษาทางออนไลน์ในปี 2022 จะได้รับส่วนลดค่าเล่าเรียน 20% โดยอัตโนมัติ และจะได้รับทุนการเดินทางเมื่อมีการเปิดประเทศรับผู้เดินทางอีกครั้ง
           คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้สมัครจากต่างชาติ
-สมัครเรียนในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่เปิดสอนที่มหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรี โท หรือโปรแกรมวิจัย
-ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย และสมัครเรียนที่University of Waikatoเป็นครั้งแรก
-มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดภาษาอังกฤษของ University of Waikato สำหรับการรับเข้าเรียน หรือได้รับสิทธิสำหรับ Certificate of Attainment in Academic English ที่ University of Waikato ก่อนที่จะเริ่มการศึกษาใดๆ ผ่าน UOW
-ได้รับตอบรับเข้าเรียนแบบมีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัย Waikato รวมถึงได้เกรดเฉลี่ยขั้นต่ำเทียบเท่า B+
            ผู้สนใจต้องดำเนินการสมัครเรียน Application to Enrol ก่อนที่จะสมัคร scholarshipsโดยหลักฐานประกอบใบสมัคร มีดังนี้
  • Conditional or Formal Offer of Place from the University of Waikato; and b) a personal statement that sets out the following
  • In 100 words or less tell us why you want to study at the University of Waikato?
  •  In 100 words or less tell us how you will be a global ambassador for the University of Waikato?
  • Language Requirement: Students need to demonstrate that they have a good level of written and spoken English.
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES