ลบ แก้ไข

ทุนYSEALI ACADEMIC

 
ทุนYSEALI ACADEMIC
สถานทูตสหรัฐอเมริกา และ Young Southeast Asian Leaders Initiative (YSEALI) ประกาศรับสมัครเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการทุนแลกเปลี่ยนSpring 2023YSEALI ACADEMIC FELLOWSHIP
.
             โดยเยาวชนไทยผู้สนใจที่มีอายุระหว่าง 18-25 ปี สามารถเลือกสมัครในหัวข้อต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้
.
1. Civic Engagement รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Nebraska - Omaha
- Arizona State University
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2023YSEALI_Civic
.
2. Environmental Issues รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Montana
- East-West Center, Hawaii
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2023YSEALI_Enviro
.
3. Social Entrepreneurship & Economic Development รับเยาวชนไทยจำนวน 5 คน
ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยดังนี้
- University of Connecticut
- University of Texas - Austin
สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/Spring2023YSEALI_Econ
.
หมายเหตุ:
- เลือกสมัครได้เพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น (ไม่สามารถเลือกมหาวิทยาลัยได้) หากพบว่าสมัครมากกว่าหนึ่งหัวข้อ ถือว่าสละสิทธิ์
.
- ทางสถานทูตสหรัฐอเมริกา จะคัดเลือกใบสมัคร และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2022 ที่ Facebook เพจนี้
.
- โครงการ Spring 2023 YSEALI Academic Fellowship กำหนดให้เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ ซึ่งจะจัดช่วงต้นปี 2023 ที่มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา*

*ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์โรคระบาด และข้อกำหนดในการเดินทางระหว่างประเทศขณะนั้น
.
- โครงการ YSEALI Academic Fellowship เป็นทุนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา แบบเต็มจำนวน ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ทุนนี้ได้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับสหรัฐฯ ค่าทำวีซ่า ค่าที่พัก และค่าอาหารขณะเข้าร่วมโครงการแล้ว)
.
- หากมีคำถามเพิ่มเติมนอกเหนือจากรายละเอียดตามลิงค์ด้านล่าง สามารถอีเมลมาสอบถามได้ที่ YSEALIThailand@state.gov
.
- หมดเขตรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม 2022 ก่อนเวลา 23:59 น. เท่านั้น

#YSEALI #ExchangeAlumni

           สามารถศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ขั้นตอนการคัดเลือกและคุณสมบัติผู้สมัครได้ที่ https://th.usembassy.gov/call-for-application.../
 TOP RELATED


NEW STORIES