ลบ แก้ไข

ทุนปีละ$15,000ที่La Trobe

 
ทุนปีละ$15,000ที่La Trob
มหาวิทยาลัย La Trobe ขอเชิญชวนนักศึกษาทั่วโลกที่มีความสามารถสูงเพื่อสมัครทุนการศึกษา Destination Australia เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท สำหรับปีการศึกษา2022-2023โดยต้องสมัครเรียน ปีแรกภายใน 1 ก.ย.2023 ผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนปีละ$15,000 สูงสุด 4 ปี
          โปรแกรมทุนสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถที่ต้องการเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
          La Trobe University ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.1964 เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในนครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกและเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรี
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นนักศึกษาจากทั่วโลก
-สมัครเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรี(เต็มเวลา)ในสาขาต่าง ๆ ที่เปิดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัย
-เป็นนักเรียนต่างชาติที่เริ่มเรียนปีแรกในภาคการศึกษา 1 ก.ย. 2023
-ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาของปีที่แล้วพร้อมผลการเรียนที่ยอดเยี่ยม
-ต้องมีคะแนน IELTS [วิชาการ] ขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีคะแนนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต่ำกว่า 6.0
-อาศัยอยู่ในพื้นที่หรือตั้งใจจะย้ายมาอยู่ในเขตที่จัดอยู่ใน RA2 to RA5 by the Australian Standard Geographical Classification Remoteness Area. (Check the 2016 box next to the “ASGS Remoteness Areas”).
 
        ผู้สนใจสมัครขอทุน ควรดำเนินการสมัครเข้าเรียน admission in undergraduate or postgraduate at La Trobe Universityก็จะได้รับการพิจารณา โดยไม่ต้องแยกใบสมัครขอทุนต่างหาก ส่วนหลักฐานการสมัคร ประกอบไปด้วย Academic CV, transcripts, certificates, a copy of the passport, and photographs with application
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES