ลบ แก้ไข

Direct Aid Program - DAP

 
Direct Aid Program - DAP
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียขอเชิญบุคคล องค์กร หรือชุมชนที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยตรง (Direct Aid Program - DAP)
.
          DAP เป็นทุนขนาดเล็ก จัดสรรจากโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย โครงการที่นำเสนอควรที่จะสามารถส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมในด้านมนุษยธรรมหรือด้านการพัฒนาขั้นพื้นฐานที่สามารถนำไปปฏิบัติ และ/หรือ เป็นโครงการที่มีส่วนในการช่วยสร้างเสริมศักยภาพแก่ผู้ที่ได้รับประโยชน์
.
          ทุนจะมอบให้แก่บุคคล องค์กร ชุมชน และกลุ่มบุคคลต่างๆ ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการพัฒนาต่างๆ ในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องไม่เป็นองค์กรที่ดำเนินงานในเชิงพาณิชย์ หมดเขตรับใบสมัครในวันที่ ศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 อ่านรายละเอียดวิธีการสมัครได้ที่
https://thailand.embassy.gov.au/bkok/PR2022_DAP.html
https://dap.smartygrants.com.au/Bangkok2565-2566Thai
 
 TOP RELATED


NEW STORIES