ลบ แก้ไข

UNIL Masters Grants

 
UNIL Masters Grants
University of Lausanne เปิดโอกาสให้นักศึกษานานาชาติ สมัครชิง 10 UNIL Masters Grants ประจำภาคการศึกษา 2022-2023 เป็นทุนเรียนปริญญาโทในหลายสาขาวิชา โดยช่วยเดือนละ CHF 1,600เปิดรับใบสมัครภายใน November 1, 2022
           มหาวิทยาลัยโลซาน หรือ UNIL ตั้งอยู่ในเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งในปีค.ศ.1537 โดยคณะแรกคือคณะเทววิทยา(school of theology)และได้เปลี่ยนมาเป็นมหาวิทยาลัยในปีค.ศ.1890 ในปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 13,500คน และนักวิจัยอีกประมาณ 2,200คน        
        University of Lausanne Masters Grants for Foreign Students, 2022-2023 เป็นทุนระดับปริญญาโท โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้ทุนตามระยะเวลาของโครงการที่เลือก มูลค่า 1,600 CHF ต่อเดือนตั้งแต่ 15 กันยายนถึง 15 กรกฎาคม (หรือ 10 เดือนต่อปี) สำหรับระยะเวลาทั้งหมดของโปรแกรม(หนึ่งปีครึ่งหรือสองปี)
         หลักสูตรที่ไม่เปิดให้สมัครเรียนในกรณีทุนนี้ ได้แก่
  • Master from the School of Medicine
  • Master of education
  • Master of Law from the Universities of Zurich and Lausanne
  • Master of criminal Law, magistracy specialism
  • All MASs (PhD programs)
  • Master of Science in Health sciences
  • Master of Science in Physical Education and Sports Didactics
         ทุนนี้เป็นทุนที่ให้บนพื้นฐานของความเป็นเลิศทางวิชาการของผู้สมัคร นอกจากเป็นผู้จบปริญญาตรีจากต่างประเทศแล้ว ต้องแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี โดยบรรยายลงในหนังสือแสดงเจตจำนงในการสมัครขอทุนว่าเคยเรียนภาษาอังกฤษมากี่ปี และมีประสบการณ์อย่างไรในการพูดภาษาอังกฤษในบรรยากาศของการใช้ภาษาอย่างแท้จริง นอกจากนี้ก็ต้องมีหนังสือแสดงคะแนนภาษาไม่ว่าจะเป็น IELTS หรือ TOEFL ปกติจะมีเกณฑ์ อย่างต่ำ TOEFL score of 580 (paper-based) or 237 (computer-based) or 92 (internet-based)
         คุณสมบัติของผู้สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่ UNIL ก่อนเริ่มหลักสูตรปริญญาโทที่ UNIL
-สร้างความโดดเด่นให้กับตัวเองในระหว่างการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านผลการเรียนที่ยอดเยี่ยมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
-มีระดับภาษาอย่างน้อย B2 (ตาม European Language Portfolio global scale) เป็นภาษาฝรั่งเศสหรืออังกฤษตามภาษาที่อาจารย์ที่คุณเลือกได้รับการสอน
-ไม่เคยลงทะเบียนกับ UNIL มาก่อน
-ชำระค่าธรรมเนียมการจัดการ CHF 200.00 (ดูเอกสาร “รายการเอกสารที่จะแนบไปกับใบสมัครของคุณ”)
 
application form 
Scholarship Link
 TOP RELATED


NEW STORIES