ลบ แก้ไข

ทุนตรี-โทที่ม.อัมสเตอร์ดัม

 
ทุนตรี-โทที่ม.อัมสเตอร์ด
Amsterdam University of Applied Sciencesแจ้งให้ทุน Amsterdam Talent Scholarship (ATS) เป็นทุนระดับปริญญาตรีและโท ประจำปีการศึกษา 2022-2023 ครอบคลุมค่าเรียน 50%เปิดรับใบสมัครถึง 31 ธันวาคม 2022
              Amsterdam University of Applied Sciences ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศเนเธอร์แลนด์ มีนักศึกษาทั้งหมด 45,460 คน และเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และอนุปริญญา จำนวน 92 หลักสูตร มหาวิทยาลัยเป็นที่รู้จักกันดีในด้านการศึกษาระดับโลกในหลากหลายสาขา
             คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้มีสัญชาติ Non- EEA countries
-สมัครเรียนที่AUAS ในหลักสูตรต่อไปนี้ Bachelor’s and Master’s degree programs in Design, Business, and Management, Health, ICT, Media and Communication, Humanity and Society, Education, Sports and Nutrition, Technology, and Engineering
-ต้องสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อขอวีซ่าดัตช์ได้
-ได้รับทั้งหมด 60 หน่วยกิตในปีการศึกษาปัจจุบัน โดยมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 7,0
          หากต้องการได้รับการพิจารณาเรื่องทุน ผู้สมัครต้องเริ่มด้วยการadmission ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด(entry requirements)โดยหลังจากลงทะเบียนเรียนแล้วจึงสามารถดาวน์โหลด และส่ง application form ไปยังผู้เกี่ยวข้องที่กำหนด(contact details included on this page under Contacts for ATS) พร้อมทั้งสำเนา residence permit (front and back) and a certified grade list
          ส่วนหลักฐานประกอบใบสมัครอื่น ๆ ได้แก่  high school degree certificate, transcripts of the current school, transcripts of the previous school (only if requested), post-secondary transcript, official test scores, and resume/curriculum vitae
         Language Requirement: Non-native English speakers are necessary to sit an IELTS, TOEFL or Cambridge test. IELTS (Overall score 6.0); TOEFL (iBT 80 or paperbased 550), TOEIC (LR670+SW290) or Cambridge (First (FCE) Grade B (173-175) /First (FCE) Grade C (169-172)).
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES