ลบ แก้ไข

90ทุนศึกษาวิจัยที่Stanford

 
90ทุนศึกษาวิจัยที่Stanfo
Fully-Funded Knight Hennessy Scholars Program for International Students at Stanford University in USA, 2022 เป็นทุนครอบคลุมทั้งค่าเรียนทั้งหมด เงินเดือนและอื่น ๆ ในการมาศึกษาวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาในหลากหลายสาขา เปิดรับสมัครถึง 1 พฤศจิกายน 2022
         จุดมุ่งหมายของทุน Knight-Hennessy Scholars Program ครั้งนี้คือการเชิญชวนนักศึกษาจากทั่วโลกเพื่อรับเงินทุนสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภายใต้เป้าหมายในการพัฒนาผู้นำระดับโลกรุ่นใหม่ โดยผู้ผ่านการพิจารณาจะได้เข้าศึกษาวิจัยที่บัณฑิตวิทยาลัยชั้นนำของโลก 7 แห่งของที่นี่ โดยจำนวนทุนที่ให้ทั้งหมด 90 ทุน มีความยืดหยุ่น โดยประมาณว่าจะเป็นสิทธิของผู้สมัครสหรัฐ 1 ใน 3 ส่วนที่เหลือ 2 ใน 3 เป็นของผู้สมัครจากทั่วโลก
         ทุนครอบคลุมค่าเรียนทั้งหมด อีกทั้งมีเงินค่าครองชีพรายเดือน ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าใช้จ่ายทางวิชาการอื่น ๆ ช่วยเหลือด้วย
          สิ่งควรทราบและคุณสมบัติของผู้สมัคร
-เปิดรับนักศึกษาจากทุกสัญชาติ
-เป็นผู้สมัครเรียนเต็มเวลาในระดับบัณฑิตศึกษาที่ Stanfordในหลักสูตรต่าง ๆ คือMA, MBA, MFA, MPP, MS, JSM, MLS, LLM, JD, MD, PhD, DMA, JD/MBA, Medical Scientist Training Program.
-มีผลการสอบต่าง ๆ ที่หลักสูตรกำหนด เช่น GMAT, GRE, LSAT, MCAT, etc. รวมไปถึงคะแนนภาษาอังกฤษ แต่ที่นี่ไม่ได้เน้นเกรดว่าต้องได้เท่าใด
 -สามารถตรวจสอบเกณฑ์คุณสมบัติที่สมบูรณ์ได้ที่ https://knight-hennessy.stanford.edu/admission/eligibility 
            โหมดสำหรับการสมัครเป็นระบบออนไลน์ ผู้สมัครต้องดำเนินการสมัครและส่งApplication Form เพื่อเข้าถึงโอกาสในการได้ทุน โดยหลักฐานต่าง ๆ ที่ต้องส่ง คือ Online application for admission, An unofficial or self-reported transcript, Scores on standardised tests, Resume / CV, Two recommendation letters, Two personal essays, Two short-answer responses, A video submission, In-person assessment, Graduate degree program application
          สรุปผลประโยชน์ที่ผู้ได้ทุนจะได้รับ
  • A fellowship applied directly to cover tuition and associated fees
  • A stipend for living and academic expenses (such as room and board, books, academic supplies, instructional materials, local transportation, and reasonable personal expenses)
  • A travel stipend intended to cover an economy-class ticket for one annual trip to and from Stanford
Additional funding specific to certain years:
  • Newly enrolling scholars receive a one-time relocation stipend intended to offset some of the costs associated with relocation to the area and/or technology purchases.
  • Scholars in their second and third years may apply for supplemental funds to support academic enrichment activities  (e.g., conference travel).
 
Apply Now
 TOP RELATED


NEW STORIES